Steunpunt Jeugdhulp

HOME

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
registratieproject voor de BJZ

Registreer in Binc

Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt jeugdhulpverleners en hun organisaties uit alle jeugdhulpsectoren in hun centrale drijfveer: hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun context. Dit doen we o.a. door onze kennis te delen via vorming & intervisie op maat, informatieverstrekking via onze website & e-zines en de juridische helpdesk.
Samen realiseren we een krachtgerichte, professionele en participatieve hulpverlening.


 

 
 

Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) is er geen telefonische permanentie op vrijdag. Steunpunt Jeugdhulp is gesloten van 11 tot 18 augustus.
 


Steunpunt Jeugdhulp biedt geen rechtstreekse hulp aan ouders of jongeren. We verwijzen u graag door.

Ouders met opvoedingsvragen:
De opvoedingslijn - tel. 078 15 00 10, Kind en Gezinlijn (0-3 jarigen)- tel.078 150 100, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Tele-onthaal (24/24u) tel.106, Centrum Algemeen Welzijnswerk

Kinderen en jongeren met vragen omtrent hun thuissituatie:
Awel (vroegere Kinder- en Jongerentelefoon) - tel.102 (van 16.00-22.00), Tele-onthaal (24/24u), Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Jongeren Advies Centrum (JAC). 

Hier vind je nog andere nuttige contactgegevens (doorverwijzing).

Klik hier door naar:

 


Verstuur deze pagina