Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

De OSBJ leest Perspektief!

28/04/2009

Wat de OSBJ denkt/vindt/aanvult m.b.t. Perspektief! kan je hier downloaden.
Perspektief! is het beleidsplan dat minister Heeren deze lente voorlegde aan het Vlaams Parlement.
Perspektief! bevat verschillende aspecten die ons aansporen. Het plan geeft een richting aan die we mee willen inslaan en die ons doet warm lopen. Soms lezen we enkel een intentie om stappen te zetten en zijn we iets kritischer om vol enthousiasme mee te lopen.

De OSBJ wordt expliciet vernoemd als het gaat over de uitbouw van een Expertisecentrum. Perspektief! mikt op een breed opgezet Expertisecentrum dat de Jeugdzorg over de sectoren heen inhoudelijk prikkelt, ondersteunt en vormt. De OSBJ staat open voor deze evolutie. Onze werking heeft nu al intersectorale aspecten die we graag verder uitbouwen.
 

Dinsdag 28 april 2009 ging in de Commissie Welzijn van het Vlaamse Parlement de hoorzitting over Perspektief! door. Mensen uit de praktijk gaven hun appreciatie en kritische bedenkingen bij dit plan van minister Heeren. Vooral de uitdrukkelijke keuzes voor pleegzorg werden geapprecieerd. De evoluties in IJH, met de start van de nieuwe werkgroep toegangspoort, werden kritisch onder de loep genomen.
 

De acties opgenomen in Perspektief! zijn niet gebetonneerd. Ze zullen genuanceerd en in verder overleg aangepast en uitgevoerd worden.

De koepels (PPJ, Jongerenbegeleiding, VWV) vroegen met aandrang overleg over de uitbouw van het Expertisecentrum en de rol/relatie van de OSBJ t.o.v. dit centrum.

 

 

Delen

terug