Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Provinciale infosessies voor ouders over Decreet Rechtspositie en de Jeugdhulp

04/11/2009

Op 5 infoavonden winnen ouders inlichtingen in over de rechten van hun kind in de Jeugdhulp.
Een medewerkster van de Kinderrechtswinkel komt vertellen over haar ervaringen met het Decreet Rechtspositie en de Jeugdhulp.
Er wordt ook een ouder uitgenodigd met zowel ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg als met voorzieningen van het VAPH. Ze is ook lid van de Regionale Stuurgroep van IJH-Brussel en werkte mee aan de opmaak van het Decreet. Zij komt getuigen over haar ervaringen met het Decreet.
Er is ook een infomarkt waar ouders met vragen over de rechten van hun kind in de hulpverlening terecht kunnen bij verschillende betrokkenen die ze te woord staan, infomateriaal aanbieden en dit toelichten.
Ouders kunnen een panel persoonlijk aanspreken met al hun vragen over de rechten van hun kind in de Jeugdhulp. Lees meer.

Delen

terug