Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Visie op jeugddelinquentie van de Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming

25/11/2009

Het rapport Jong en veelbelovend geeft de visie op jeugddelinquentie weer van de Nederlandse 'Raad voor de Kinderbescherming'.

Uit de Inleiding:

Een bijzonder rapport, niet alleen vanwege de titel.

Waarschijnlijk dacht u bij het horen van die titel niet direct aan een rapportage over de ontwikkeling van erkende gedragsinterventies voor jeugdige delinquenten, zoals de ondertitel luidt, of aan de resultaats-verantwoording van het project “Kwaliteit van leerstraffen” die in dit rapport beschreven wordt, maar aan een nieuwe omroep, reclameslogan of een of andere verkiezing.


Toch is de titel om meerdere redenen zeer toepasselijk. Allereerst zegt het iets over onze doelgroep. Elke jeugdige dader is ondanks zijn delictgedrag een waardevol persoon, die jong is en nog een leven voor zich heeft, waarvan de jeugdige en zijn ouders waarschijnlijk een veelbelovend toekomstbeeld hadden gevormd. Een jongere van wie, vanuit maatschappelijk oogpunt, een andere bijdrage wordt verwacht dan te recidiveren en in wie geïnvesteerd mag en moet worden om hem te ondersteunen bij dat noodzakelijke veranderingsproces.

Lees meer.

Delen

terug