Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Federatie Pleegzorg wordt Pleegzorg Vlaanderen

25/01/2010

De missie en opdrachten zijn niet gewijzigd. Ze blijven de koepel van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten voor pleegzorg en ze blijven zich inzetten om pleegzorg op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten, ze blijven pleegzorg bekendmaken en ze blijven de werking van hun leden ondersteunen.

De nieuwe naam sluit beter aan bij de boeiende ontwikkelingen die pleegzorg de laatste jaren doormaakt. Er zijn bv. de intersectorale samenwerkingsverbanden tussen diensten voor pleegzorg in de 5 Vlaamse provincies en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, er is het pas gestarte Pleegzorgpunt, de gesprekstafel tussen cliënten, pleeggezinnen en diensten voor pleegzorg, er is ook de duidelijk toegenomen belangstelling van de Vlaamse en zelfs de federale overheid.

 

Pleegzorg Vlaanderen wil dit alles verduidelijken en gedachten uitwisselen op het grote pleegzorgcongres op 17 en 18 september 2010 in Leuven. Voor meer informatie kunt u vanaf februari 2010 terecht op www.pleegzorgvlaanderen.be of op de speciale congreswebsite www.fostercareflanders.be.
 

 

Delen

terug