Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Rapport proefproject Multifunctionele Centra (MFC)

29/01/2010

Het rapport waarin het proefproject 'Multifunctionele Centra (MFC)', doelstelling 3 van het Globaal Plan Jeugdzorg, gedurende de afgelopen twee jaar werd geëvalueerd, is nu beschikbaar op de website van Jongerenwelzijn.
Het rapport geeft de ervaringen van zeven initiatiefnemers uit de bijzondere jeugdzorg weer die zich engageerden om gedurende twee jaar het MFC-concept te implementeren. Hun ervaringen leidden tot een verfijning van het concept en de afbakening van de minimale organisatorische, juridische en financiële contouren voor de organisatie van een MFC.

Op 1 juli 2010 start de volgende fase van het proefproject, wanneer de erkenning van een multifunctioneel centrum is opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en subsidienormen voor de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand. Naar aanleiding van deze nieuwe fase in het proefproject zal in het voorjaar van 2010 een oproep worden gedaan waarop initiatiefnemers kunnen intekenen, en een wijziging van erkenning van bestaande (afdelingen van) voorzieningen kunnen aanvragen tot multifunctioneel centrum.

Meer informatie hierover vind je binnenkort op www.jongerenwelzijn.be.

Voor vragen kan je terecht bij kim.craeynest@jongerenwelzijn.be (02 553 38 06).

Delen

terug