Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Oproep aan voorzieningen voor deelname aan focusgesprek over relaties en seksualiteit in de BJZ

01/03/2010

Wie wil deelnemen aan een focusgesprek over relaties en seksualiteit van kinderen en jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg?
Jeugd en Seksualiteit vzw
is een informatie- en vormingsdienst voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. De vzw vindt dat alle jongeren recht hebben op goede, correcte, toegankelijke informatie over relaties en seksualiteit op hun maat. Ze vertrekt vanuit de prettige en verrijkende kant van seksualiteit, zonder blind te zijn voor de risico’s. 

Daarom start ze in 2010 met een project over kwetsbare jongeren en seksualiteit. Kwetsbare jongeren zijn voor ons jongeren die moeilijker toegang hebben tot deze informatie, waaronder ook  jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg.

De doelstellingen van dit project zijn:
•    realisatie van een toegankelijk RSV (relationele en seksuele vorming)-aanbod zonder drempels en/of belemmeringen opdat kwetsbare kinderen en jongeren onze open en positieve boodschap over relaties en seksualiteit ontvangen;
•  knowhow verzamelen door literatuurstudie, uitwisseling en samenwerking met doelgroepspecifieke organisaties.

Jeugd en Seksualiteit vzw
plant een focusgesprek met begeleiders van kinderen en jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg.
Ze willen graag weten welke vragen kinderen en jongeren stellen over relaties en seksualiteit, waar zij hun informatie hierover halen,... Wat is goede RSV voor hen? Wat zijn hun drempels, valkuilen om aan goede informatie te geraken?...
Tijdens het focusgesprek worden eveneens conclusies uit de verzamelde literatuur voorgelegd aan de deelnemers en wordt er feedback gevraagd (hun ervaringen, hun noden en behoeften,…). Met al deze informatie gaat Jeugd en Seksualiteit terug aan de slag en qchrijven zij een informatiedossier en daarna een visietekst.

Praktisch

Het focusgesprek vindt plaats op dinsdag 23 maart 2010 (16u00).
Waar? Jeugd en Seksualiteit vzw, Koningin Astridlaan 106/002, 2800 Mechelen
Jeugd en Seksualiteit vzw betaalt de vervoersonkosten terug.
Wij zorgen voor een drankje en een hapje!

Als u graag deelneemt aan dit focusgesprek of u wenst meer info, neem dan contact op met Svenja Vergauwen (teL. 015/20 69 68).

De OSBJ participeert aan dit focusgesprek.

Delen

terug