Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Studie offline jongeren en de digitale kloof

22/03/2010

Dit document bevat het eindverslag van een onderzoek dat op vraag van de Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie door de Fondation Travail-Université (FTU) werd uitgevoerd, in het kader van het nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof.
Dit onderzoek werd uitgevoerd bij jongeren die geen gebruik maken van het internet en jongeren die het internet slechts af en toe of zeer beperkt gebruiken, ook wel “offline” jongeren genoemd.
Het onderzoek spitst zich toe op jongeren van 16 tot 25 jaar, omdat jonge mensen net op die leeftijd, vlak na de adolescentie, een aantal scharniermomenten doormaken en geleidelijk meer te maken krijgen met alle mogelijke toepassingen van het internet in alle domeinen van het maatschappelijke leven. Het is ook op die leeftijd dat jongeren deelhebben aan een gezamenlijke e-cultuur en zich verzelfstandigen.

Omdat offline jongeren binnen hun generatie veruit in de minderheid zijn, zijn ze bijzonder kwetsbaar voor marginalisering of uitsluiting. Hun risico op uitsluiting is tastbaar in de vier grote domeinen die het nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof in aanmerking neemt: werkgelegenheid, opleiding en beroepsontwikkeling; de toegang tot online informatie en diensten; deelname aan nieuwe vormen van communicatie en uitwisseling; en de deelname aan het culturele en maatschappelijke leven. De maatschappelijke impact van de digitale uitsluiting bij jongeren is bijzonder groot, omdat onderwijs- en beroepsopleidingsinstellingen, arbeidsbemiddelingsagentschappen, besturen en werkgevers impliciet verwachten dat alle jongeren zich gedragen conform met de stereotype van de “internetgeneratie”.

We onderscheiden in dat kader vier kernvragen.
1. Offline jongeren, wie zijn ze?
2. In welk opzicht en waarom zijn ze offline?
3. Welke gevolgen ondervinden ze daarvan?
4. Welke maatregelen moeten worden overwogen?

Lees het verslag van het onderzoek.

Projectoproep 'Bruggen bouwen tussen de digitale wereld van jongeren en de informatiesamenleving'

Delen

terug