Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Vorming 'Beroepsgeheim in de praktijk'

29/03/2010

De OSBJ nodigt jullie uit voor de vorming ‘Het beroepsgeheim in de praktijk’
Jeugdhulpverleners in de Bijzondere Jeugdzorg zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
Wat houdt dit precies in? Wat is het verschil tussen gezamenlijk en gedeeld beroepsgeheim? Hoe zit het met het beroepsgeheim van een consulent? Welke info mag ik mijn directeur doorgeven? Is er ook soms sprake van een spreekplicht?

Tijdens de vorming schetsen we de verschillende vormen van beroepsgeheim en wat het beroepsgeheim inhoudt om vervolgens, met praktijkvoorbeelden, de vertaling naar de concrete praktijk te maken. We focussen op de relatie tussen hulpverleners, ouders, kinderen en verwijzer.

We ontwikkelen deze vormingsdag samen met het werkveld.

Op maandag 1 februari gingen we samen aan de slag in een voorbereidende vergadering.
Het verslag is te lezen op www.osbj.be.

Wanneer en Waar?

Donderdag 23 september 2010
Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt


Donderdag 29 oktober 2010
Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent


Voor wie?

Voor alle medewerkers van de Bijzondere Jeugdzorg, d.w.z. medewerkers van de private voorzieningen, gemeenschapsinstellingen, projecten BJZ en consulenten.


Inschrijven

Vanaf maandag 5 april 2010 via het online formulier op www.osbj.be.
Als u ingeschreven bent krijgt u een bevestigingsmail.
Als u niet kan komen, laat dan ten minste 14 dagen op voorhand iets weten, dan kunnen andere mensen uw plaats op de wachtlijst innemen.
Er zijn een 50 tal plaatsen per vormingsdag.


Prijs

10 €

De vorming is gratis. We vragen wel 10 € voor de catering en de logistiek.


Contact

Inhoudelijk             Inschrijvingen
Kim Alliet                   Hilde Engelbeens
kim.alliet@osbj.be      hilde.engelbeens@osbj.be

Delen

terug