Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Bijzondere subsidies voor intersectorale samenwerking en lokale netwerkvorming (VAPH)

07/04/2010

Voorzieningen in de gehandicaptensector, organisaties uit andere sectoren, diensten van algemeen belang en netwerken van organisaties kunnen tot 1 mei een projectvoorstel indienen waarvoor zij subsidies kunnen ontvangen. Het aanbod moet minstens gericht zijn op één of meerdere deeldoelgroepen van personen met een handicap. Doelstelling zijn onder meer intersectorale samenwerking en lokale netwerkvorming.
Alle informatie vind je hier.

Delen

terug