Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Eindrapport flexibele norm vrijgegeven

26/07/2010

Het eindrapport over de evaluatie van het vernieuwde ministeriële besluit inzake de flexibele norm is zopas vrijgegeven. Dat onderzoek werd in april 2009 gestart door de Vrije Universiteit Brussel, in opdracht van Jongerenwelzijn.

Het vernieuwde ministeriële besluit stelt dat in begeleidingstehuizen of gezinstehuizen afwezigheden met overnachting bij ouders, opvoedingsverantwoordelijken of personen uit de leefomgeving - inclusief weekends en feestdagen -, tot 50 % van het totaal aantal gerealiseerde begeleidingsdagen van de voorziening op jaarbasis, gelijk kunnen worden gesteld aan aanwezigheidsdagen. Dit maakt het voor residentiële voorzieningen mogelijk om meer flexibele trajecten voor jongeren te organiseren, waarbij ouders, familie en het ruimere sociale netwerk van de minderjarige maximaal in de begeleiding worden betrokken, zonder negatieve financiële gevolgen voor de voorziening.

De centrale onderzoeksdoelstelling was een grondige analyse van de gevolgen van het vernieuwde ministeriële besluit, waarbij de meerwaarde voor cliënt en organisatie moest worden aangetoond. Daarnaast werd de onderzoekers gevraagd aanbevelingen te formuleren voor de organisatie en subsidiëring van het (residentiële) hulpaanbod in de bijzondere jeugdbijstand. Het eindrapport van dit onderzoek is nu beschikbaar op www.jongerenwelzijn.be, via deze link:
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/inhetnieuws/index_evaluatie_flexibele_norm.htm
.

Eind 2010 zal Jongerenwelzijn op basis van de onderzoeksresultaten een debat met de sector op gang brengen rond contextueel en gezinsgericht werken vanuit de residentiële voorzieningen, met het oog op de verdere uitwerking van de differentiëring van het residentiële aanbod.

Delen

terug