Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Themadebat over de jeugdzorg op komst in het Vlaams Parlement

28/07/2010

Vanaf september komt er in het Vlaamse parlement een speciale commissie voor de Jeugdzorg. De commissie ad hoc jeugdzorg wil vanaf het begin van het volgende parlementaire werkjaar een grondige evaluatie maken van het stijgend aantal kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie, met steeds meer kleine kinderen. Het is de bedoeling van de ad hoc commissie om voorstellen te doen tot het omkeren van deze evolutie.

Lees het verslag van de plenaire vergadering van 8 juli 2010 waarbij de Ad hoc Commissie Jeugdzorg werd opgericht: www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=598700

Op 26 mei 2010 keurde het Vlaamse Parlement nog een motie goed met betrekking tot de invoering van de integrale jeugdhulp, met verwijzing naar de motie van aanbeveling van 1999 – waarbij ook de vraag naar een ondersteuningsstructuur werd gesteld. Ditmaal gaat het over het verloop van de implementatie van de integrale jeugdhulp en de toegangspoort.
www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=592571

Delen

terug