Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en Drugs

27/08/2010

In juni 2010 verscheen de eerste uitgave van de 'Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en Drugs. Jongeren en middelengebruik in een lokale context'. Met de Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD) worden (periodiek) gegevens verzameld over o.a. de gebruikspatronen, de aanwezigheid van risicofactoren en de levensomstandigheden van spijbelaars, dak- en thuisloze jongeren, hardekernjongeren, allochtone jongeren en jongeren in de prostitutie tot 25 jaar.

Deze uitgave biedt inspiratie aan beleidsmakers, preventiewerkers, hulpverleners, jongerenbegeleiders, scholen, politie, ... om een evidence-based drugsbeleid en gerichte preventie- (en harm reduction) initiatieven te ontwikkelen (en evalueren).

Geïnteresseerd? Bestel het boek via deze link .

Delen

terug