Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Vier jaar werken met het decreet rechtspositie: realisaties en aanbevelingen.

15/09/2010

Het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (IJH) werd op 7 mei 2004 goedgekeurd en trad op 1 juli 2006 in werking.
In de periode juni 2009 – juni 2010 werden 368 voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en alle Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) op een uniforme wijze bevraagd over de implementatie van de provisie-, protectie- en participatierechten van minderjarigen in de jeugdhulp.
 

Sinds 2004 wordt door diverse actoren hard gewerkt aan de implementatie van het decreet via vorming, intervisie, procesondersteuning en materiaalontwikkeling.
Tijd dus voor een stand van zaken en een kritische blik op de mate waarin kinderrechten en mensenrechten een realiteit vormen op het terrein. Klik hier voor meer info.

Delen

terug