Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Gezocht: regelgeving die de hulp- en dienstverlening aan jongvolwassenen bemoeilijkt

15/10/2010

Bots je in de praktijk op jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) die je omwille van leeftijdsgrenzen of andere regelgeving niet kan (verder) helpen? Kan de jongvolwassene door regelgeving ook niet terecht in andere passende voorzieningen? Mag je een werkvorm niet combineren met een andere noodzakelijke vorm van hulp- of dienstverlening? Ervaar je nog andere knelpunten?

Soms schrijft regelgeving voor dat een jongere op een vast moment een hulp- of dienstverleningsvorm moet verlaten. De regelgeving kan ook beletten dat een jongvolwassene toegang krijgt tot één of andere noodzakelijke werkvorm binnen de jeugdhulp en/of de volwassenenhulp. Of de regelgeving staat niet toe dat een jongvolwassene geniet van een noodzakelijke combinatie van hulp- en/of dienstverleningvormen. Daardoor komen sommige jongvolwassenen met hun hulpvraag ongelukkig in de kou te staan. Het is noodzakelijk om deze hinderlijke obstakels in de regelgeving weg te werken.

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bundelt alle signalen, met de bedoeling de gesignaleerde moeilijkheden weg te werken.
Stuur hen jouw knelpunten via jongvolwassenen@wvg.vlaanderen.be vóór 31 oktober 2010 door. Leg de situatie(s) zo nauwkeurig mogelijk uit. Licht daarbij ook toe welke regelgeving jou en de jongvolwassene klem zet.
 

Delen

terug