Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Hoe ga je om met seksueel grensoverschrijdend gedrag?

27/01/2011

Steeds meer slachtoffers komen naar buiten met verhalen over seksueel misbruik. Dit doet je ongetwijfeld stilstaan bij de vraag: “Hoe gaan we om met seksueel grensoverschrijdend gedrag?” Een pasklaar antwoord is er niet, wel heel wat handvaten die je verder op weg helpen. We zetten ze even op een rijtje.

Brochure Seksueel Grensoverschrijdend gedrag
De brochure "Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag" informeert en sensibiliseert leerkrachten en begeleiders over hoe omgaan met seksueel overschrijdend gedrag. De brochure biedt concrete en correcte info zodat volwassenen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren en kinderen kunnen voorkomen, maar ook weten hoe het te benaderen en hulp in te schakelen. Je kan de brochure hier downloaden en gratis bestellen bij Sensoa.

Vlaggensysteem
Hoe seksueel gedrag van kinderen en jongeren beoordelen? En hoe erop reageren? Het Vlaggensysteem biedt een antwoord op de vraag hoe men pedagogisch kan omgaan met en reageren op seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Het kwalificeert dit gedrag op basis van een aantal criteria en geeft aan wat een gepaste reactie is.

Het Vlaggensysteem deelt seksueel gedrag van kinderen en jongeren in vier categorieën of ‘vlaggen’ in: groen of aanvaardbaar seksueel gedrag, geel of licht seksueel grensoverschrijdend gedrag, rood of ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en zwart of zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij elk type gedrag (groen, geel, rood, zwart) hoort een aangepaste pedagogische reactie. Bij groene vlag wordt er niet of positief gereageerd, bij gele vlag wordt er gewaarschuwd of begrensd, bij rode vlag gaat men verbieden, en bij zwarte vlag straffen of ingrijpen. Deze pedagogische interventie laat toe vormen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen/jongeren te identificeren, te wegen en er gepast op te reageren.
Het pakket bestaat uit een boek met handleiding en leidraad, een educatieve kaartenset met tekeningen om in de praktijk mee aan de slag te gaan en een cd-rom met digitale hand-outs, tekeningen en een normatieve lijst. Je kan het bestellen bij Sensoa en rechtstreeks bij Garant.

Ethisch advies
In 2004 publiceerde de Ethische Commissie van Vlaams Welzijnsverbond een advies over "Hoe omgaan met vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag”. Dit advies is nog steeds actueel. Het richt zich tot alle voorzieningen en organisaties uit de welzijnssector en biedt aanknopingspunten om verder met dit thema concreet en beleidsmatig in de organisatie aan de slag te gaan.
Lees het advies
Meer info

Themanummer Tijdschrift voor Welzijnswerk december 2004.
Het Vlaams Welzijnsverbond organiseerde een studiedag over het ethisch advies. In het themanummer van het TvW vind je o.a. tips om je voor te bereiden indien je voorziening geconfronteerd wordt met seksueel grensoverschrijdende feiten.

Hulp- en contactadressen:

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling kan iedereen terecht indien men een vermoeden heeft van kindermishandeling van een minderjarige(oa. seksueelmisbruik) Het VK is een multidisciplinair team dat aangesproken kan worden voor advies, een vraag om actieve hulp, coördinatie van de hulpverlening in dergelijke situaties en consult of diagnostiek inzake kindermishandeling.
Meer info en contactgegevens.

CAW-Onthaal en eerstelijns hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld
Naar aanleiding van het opdoeken van de commissie Adriaenssens richtte Vlaams minister van welzijn Vandeurzen het aanspreekpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik op.
Slachtoffers en verwanten kunnen er terecht met informatie- en hulpvragen in verband met seksueel misbruik.
Meer info en contact.

Delen

terug