Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Youth at Risk kent uitbreiding in Vlaanderen

07/03/2011

YAR (Youth at Risk) is een hulpprogramma dat zich richt op jongeren vanaf 16 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Concreet gaat het om jongeren die op meerdere levensterreinen (gezin, school en vrije tijd) problemen hebben en herhaaldelijk in contact kwamen met de politie.
In 2007 werd YAR, op initiatief van de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin geïntroduceerd in Vlaanderen. Tot op heden werd het programma aangeboden in de provincies Antwerpen en Limburg. De Vlaamse Regering besliste vandaag, op initiatief van minister Vandeurzen, om YAR uit te breiden naar Vlaams-Brabant en Brussel. 25 jongeren zullen in 2011 een traject YAR lopen. Om dit te realiseren zet de minister een extra bedrag in van 300.000 euro.

YAR is een zeer gestructureerd programma waarin intensief gewerkt wordt rond zelfverantwoordelijkheid, competenties, zelfexpressie en het (leren) omgaan met de omgeving. Het hele traject duurt ongeveer een jaar. Naast de professionele trainers spelen ook tal van vrijwilligers een belangrijke rol in de ondersteuning van deze jongeren.
Het programma werd vorig jaar wetenschappelijk geëvalueerd en de resultaten zijn bemoedigend. Jongeren voelen zich sterker en beter, komen significant minder in aanraking met politie. De positieve resultaten van deze studie verantwoorden de nieuwe uitbreiding dit jaar.

Delen

terug