Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Steunpunt Jeugdhulp bevraagt de sector

22/06/2011

Net als in 2009 willen we polsen naar wat er leeft binnen de jeugdhulp en hoe we daar als steunpunt op kunnen inspelen.
Deze bevraging kadert in de permanente opdracht van het Steunpunt Jeugdhulp om op systematische wijze te polsen naar behoeften en verwachtingen bij de doelgroep. Het is in de eerste plaats onze doelgroep die over de nodige expertise en ervaring beschikt om onze ondersteuningsopdracht inhoudelijk vorm te geven. We richtten de bevraging naar de verschillende niveaus van de hulpverlening. We willen niet alleen directies horen, maar ook de stem van de begeleider. Wat hem of haar drijft en motiveert, is cruciaal voor de richting die we met onze werking uit willen gaan.

Je vindt de enquête hier. Alvast bedankt voor jullie feedback.

Delen

terug