Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Staten-Generaal voor de Jeugdzorg - schriftelijke reacties

23/03/2012

Jongerenwelzijn organiseert op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en in samenwerking met het Raadgevend Comité een Staten-Generaal voor de Jeugdzorg. Deze Staten-Generaal wil de visie van de jeugdzorg in 2020 presenteren. Een dergelijk werkstuk wordt uiteraard opgesteld door en met de hele jeugdzorgsector. De opmaak van de visietekst gebeurt stapsgewijs en aan de hand van een aantal thema’s.
De thema’s zijn:

  • De positie van de bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulpverlening en samenwerking
  • Zorg op maat in het private hulpaanbod
  • Zorg op maat in de beveiligde opvang
  • Kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en participatie

De themagroepen en rondetafels vonden ondertussen plaats.
De besprekingen van de themagroepen vertrokken van een startnota en resulteerden in een themarapport.
Op de rondetafels werd een aantal stellingen werd besproken die onder meer voortvloeiden uit de gesprekken met de experten van de themagroepen en uit de themarapporten zelf.

Schriftelijke reactie en reflectie op thema’s en stellingen kan nog tot 15 april.

De startnota’s, themarapporten en stellingen van de rondetafels zijn terug te vinden op internet
(http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/staten_generaal/rondetafels.htm).
Het blijft mogelijk om schriftelijk te reageren op het thema, het themarapport en de stellingen tot 15 april.
Deze schriftelijke reacties worden meegenomen in het verdere proces van de Staten-Generaal Jeugdzorg.
Al deze reflecties zullen bijdragen aan de opmaak van de visietekst over de jeugdzorg in 2020.

Schrijf je nu in voor de Staten-Generaal Jeugdzorg op maandagnamiddag 18 juni
Op de Staten-Generaal Bijzondere Jeugdzorg, die zal plaatsvinden op 18 juni 2012, wordt de visie toegelicht.
U bent uiteraard ook vriendelijk uitgenodigd en u kan zich hier nu al voor inschrijven.
(http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/staten_generaal/index.htm)

Meer informatie

Voor een uitgebreide weergave van de opzet, de behandelde thema’s en de stand van zaken kunt u terecht op de website van Jongerenwelzijn:
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/staten_generaal/index.htm

Wie op de hoogte wil gehouden worden, kan zich tevens inschrijven op de mailinglist:
statengeneraal@jongerenwelzijn.be

Delen

terug