Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Oproep kandidaatstelling - Prijs Jeugdzorg: "Vermaatschap-pelijking van de jeugdzorg"

26/03/2012

Op de Dag van de Jeugdzorg van vorig jaar werd het nieuwe thema voor de Prijs Jeugdzorg aan het publiek voorgesteld. Met het thema snijden we een actueel vraagstuk aan, namelijk de vermaatschappelijking van de zorg, van de jeugdzorg in het bijzonder.
Zorg mag nooit geïsoleerd zijn. Zorg wordt versterkt als ze ankerpunten vindt in de brede gemeenschap. Omgekeerd betekent het zich openstellen voor onze zorg een verrijking voor onze maatschappij.
We zijn er allen van overtuigd dat jongeren en hun gezinnen ten volle laten deelnemen aan de maatschappij een cruciale doelstelling van onze zorg is. Deze prijs Jeugdzorg gaat dan ook op zoek naar initiatieven die dit concretiseren en dit binnen de specifieke setting van de bijzondere jeugdzorg. Initiatieven die activeren, die via opleiding, tewerkstelling en vrijetijdsbesteding jongeren daadwerkelijk terug inzetten in het actieve leven. Maar ook projecten die andere maatschappelijke actoren, zoals sociaal beleid, huisvesting, het buurt- en socioculturele leven, etc. effectief in beeld brengen bij de begeleiding van jongeren. We zoeken kortom initiatieven die de brede maatschappij activeren om mee verantwoordelijkheid te dragen voor de ondersteuning van jongeren in de jeugdzorg en ervoor zorgen dat jongeren en hun gezinnen kunnen ontplooien tussen u en ik, als buur in onze buurt.
 

We zijn er zeker van dat in de bijzondere jeugdzorg initiatiefnemers hierrond al zeer creatieve en actiegerichte projecten opzetten. Met de Prijs Jeugdzorg willen we net die "good practices" zichtbaar maken en verdere praktijkontwikkeling stimuleren. Initiatiefnemers, voorzieningen, projecten en/of samenwerkingsverbanden binnen de Bijzondere Jeugdbijstand die in hun praktijk rond het thema "vermaatschappelijking van de jeugdzorg" werken, kunnen zich kandidaat stellen. Het programma moet inzetbaar zijn binnen de sector van de Bijzondere Jeugdbijstand .
U kan uw kandidatuur aangetekend indienen bij het agentschap Jongerenwelzijn, afdeling Voorzieningenbeleid, Koning Albert II-Iaan, 35 bus 32 te 1030 Brussel en elektronisch versturen naar voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be vóór 30 juni 2012. Het inschrijvingsformulier vind je hier. De ingezonden kandidaturen worden beoordeeld door een jury.
De laureaat wordt bekendgemaakt op de Dag van de Jeugdzorg 2012. Ik nodig u alvast uit op donderdag 13 september 2012 in het Koloniënpaleis te Tervuren.

Delen

terug