Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Oproep lokale projecten in de bestrijding van kinderarmoede 2012

09/05/2012

Met de oproep voor lokale projecten kinderarmoedebestrijding wil de Vlaamse overheid bijdragen tot de oprichting en verderzetting van lokale initiatieven gericht op de aanpak van kinderarmoede. Meer bepaald wil de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding lokale projecten ondersteunen die preventief en integraal inzetten op de bestrijding van armoede bij kinderen van nul tot drie jaar en hun gezinnen.

De oproep richt zich tot verenigingen zonder winstoogmerk en lokale overheidsinstellingen. In totaal wordt een budget van 1 miljoen euro vrijgemaakt voor deze projectoproep.

De informatiebrochure bij de subsidieaanvraag in het kader van de projectsubsidies lokale kinderarmoedebestrijding 2012 vind je hier.

Delen

terug