Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Een inclusieve samenleving in 2020: van droom naar werkelijkheid (Perspectiefplan 2020)

11/05/2012

De maatschappelijke context waarin we zorg organiseren evolueert pijlsnel. Dat geldt bij uitstek voor de zorg voor personen met een handicap. Zijn de ondersteuningsstructuren en -instrumenten van vandaag adequaat als antwoord op hun noden en wensen van morgen? Het is zaak de toekomst, een mogelijk perspectief voor 2020, pro-actief voor te bereiden.
Daarover wil het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het debat aangaan met alle stakeholders en andere belangstellenden. Er worden in de maand mei een reeks brainstormsessies over drie thema’s georganiseerd:

  • het realiseren van een optimale kwaliteit van bestaan voor personen met een handicap, een inclusieve samenleving en zorggarantie.
  • de ethische en financiële aspecten die relevant zijn voor het vernieuwen van de zorg.
  • het garanderen van inkomen en sociale bescherming voor personen met een handicap.

De ideeën uit deze brainstorms worden tijdens een tweedaags colloquium verder geconcretiseerd tot beleidsaanbevelingen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de wetenschappelijke inzichten die er gepresenteerd worden, en op de inzichten van de deelnemers.

Delen

terug