Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Reintegration award VVGG 2012

21/06/2012

Reïntegratie, iedereen wil ergens bij horen. Dit geldt evenzeer voor mensen met een psychisch lijden. Vaak vormt de ziekte of het stigma of de opname als gevolg van die ziekte een scherm tussen hen en de samenleving. Daardoor dreigen sociale rollen (als werknemer, buur, vriend, collega, en soms ook ouder of partner) weg te vallen.
Na of tijdens de behandeling begint de patiënt aan de terugweg naar de maatschappij. Opnieuw die rollen opnemen (via werk, sociale relaties, wonen, ontspanning en vrijetijdsbesteding) vergt vaardigheden die soms (weer) moeten verworven worden. Verschillende ggz-projecten helpen de patiënt daarbij.
Het besef dat het proces van reïntegratie kan worden aangevat met de steun van hulpverleners en familie kan mensen sterker maken om hindernissen als onzekerheid, vooroordelen, onbegrip en stigmatisering te overwinnen.

Over VVGG’s Reintegration Award:
Voor de 12de keer nu wil de VVGG projecten in de kijker zetten die mensen met een psychiatrische aandoening en hun omgeving dichter bij de maatschappij brengen. Uit alle deelnemers worden de beste projecten beloond met een financiële ondersteuning die door Eli Lilly Benelux ter beschikking gesteld wordt.
Voor 2012 kozen we voor het thema “Samen Sterk”: de voorkeur gaat uit naar projecten die expliciet vertrekken vanuit de sterktes van de patiënt en die beroep doen op zijn mogelijkheden en innerlijke kracht. Empowerment staat hier centraal.

Deelnemen:

Denk je dat jouw project(en) aansluit(en) bij de aspiraties van deze Award, download dan het inschrijfformulier, spreek mensen aan die je bij het invullen kunnen helpen, en post je formulier ten laatste op zaterdag 15 september 2012.

Wens je nog meer informatie, contacteer ons via info@vvgg.be.

De prijzen worden uitgereikt op vrijdag 12 oktober op de ReïntegratieBeurs en de ceremoniële voorstelling.

Delen

terug