Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Studiedag Expertiseplatform Jeugdzorg

25/09/2012

Eind 2010 werd het Expertiseplatform Jeugdzorg opgericht, een platform bestaande uit vertegenwoordigers van de voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg, het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Jeugdhulp en de academische en onderzoekswereld. Als doel stelt het Expertiseplatform zich de sector van de (bijzondere) jeugdzorg te ondersteunen en te begeleiden in het ontwikkelen en aanbieden van een maximale kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie. Daartoe verwerft, ontwikkelt en verspreidt het Expertiseplatform expertise en kennis in en over de sector.
Op dinsdag 23 oktober 2012 organiseert het Expertiseplatform een studiedag rond ‘effectiviteit en efficiëntie in de bijzondere jeugdzorg’.

Op deze studiedag zullen in de voormiddag drie onderzoeken aan bod komen die in opdracht van het Expertiseplatform worden uitgevoerd, en die alle drie focussen op werkzame factoren in de hulpverlening. Onder meer Steunpunt Jeugdhulp stelt de resultaten voor van het onderzoek naar de werkzame factoren en methodieken in de residentiële voorzieningen.

Alle info vind je op www.jongerenwelzijn.be.

Delen

terug