Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Onderzoeksrapport ‘Werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand'

17/10/2012

In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn deed Steunpunt Jeugdhulp het afgelopen half jaar onderzoek naar ‘Werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand: een review van bestaand onderzoek en een behoeftenonderzoek bij residentiële werkvormen’.

Dit onderzoek heeft als eerste doel om meer zicht te krijgen op wat werkt in de residentiële jeugdzorg. De tweede doelstelling is te achterhalen welke ondersteuningsnoden er leven bij Vlaamse residentiële voorzieningen. Het onderzoek ving aan met een internationaal literatuuronderzoek. Vervolgens interviewden we 24 residentiële voorzieningen en organiseerden we 2 focusgroepen waar 13 voorzieningen aan deelnamen.

Geïnteresseerd in de resultaten?
Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier
De samenvatting van het rapport vindt u hier
Het overzicht van werkzame factoren en kwaliteitscriteria uit het rapport vindt u hier

Delen

terug