Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Startdatum Integrale Jeugdhulp 1 maart 2014

18/06/2013

Op 11 juni heeft de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement het ontwerpdecreet Integrale Jeugdhulp met inbegrip van de ingediende amendementen behandeld en aangenomen. De volgende stap is nu dat het decreet aan de plenaire vergadering van het Vlaams parlement wordt voorgelegd ter stemming. De startdatum van het decreet in heel Vlaanderen en Brussel zal, na goedkeuring in de plenaire vergadering, op 1 maart 2014 liggen. 

Meer informatie over Integrale Jeugdhulp vindt u hier.

Delen

terug