Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Artikel Agora over onderzoek 'wat werkt in de residentiële jeugdzorg’

02/07/2013

Deze maand verschijnt in Agora het artikel van Lieve Balcaen over het onderzoek dat Steunpunt Jeugdhulp het afgelopen jaar deed naar ‘wat werkt in de residentiële jeugdzorg’. Dit onderzoek richtte zich op werkzame factoren en methodieken binnen de residentiele jeugdzorg. Daarnaast ging de aandacht uit naar ondersteuningsnoden van residentiële voorzieningen.

Het artikel geeft een becommentarieerde lijst van de werkzame factoren, een samenvatting van het onderzoek, enkele aanbevelingen en mogelijke vervolgacties. Nieuwsgierig? Het artikel vindt u hier.

Delen

terug