Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

GEZOCHT - nieuwe leden voor onze raad van bestuur (M/V)

25/03/2014

Voor de ondersteuning en verdere uitbouw van de intersectorale werking van Steunpunt Jeugdhulp vzw, rekent de organisatie op een gemotiveerde Raad van bestuur en Algemene vergadering. De huidige samenstelling vind je op onze website. Om een nieuw beleid uit te tekenen, zoeken we extra inbreng uit verschillende sectoren van de jeugdhulp.
Daarvoor zoeken we enthousiaste mensen die:

  • Werken in een jeugdhulporganisatie of -project;
  • Als doener of denker betrokken zijn bij innovatieve acties en projecten in hun organisatie of sector,
  • Overtuigd zijn van het belang van intersectoraal werken en bereid zijn om sector- en organisatie-overstijgend te denken en te werken;
  • Een praktijkgerichte kijk op kennisdeling hebben,
  • Graag actief mee zoeken naar manieren om ondersteuning te bieden aan jeugdhulpaanbieders.
  • Bereid zijn vijf maal per jaar de bestuurslijnen van Steunpunt Jeugdhulp uit te zetten, mogelijk aangevuld door extra momenten waarop inhoudelijk in dialoog wordt gegaan met de praktijk en/of andere belangstellenden (overheden, hoger onderwijs, …) Dit omvat ook de mogelijkheid om mee de inhoudelijke lijnen (beleidsplanning) van Steunpunt Jeugdhulp te bepalen en waar te maken.

Wilt u en uw organisatie hieraan meewerken dan mag u uw schriftelijke kandidatuur met motivatie voor 22 april 2014 bezorgen aan min@steunpuntjeugdhulp.be.

Met vriendelijke groet,
Jozef Corveleyn, voorzitter vzw Steunpunt Jeugdhulp
Min Berghmans, directeur vzw Steunpunt Jeugdhulp

Delen

terug