Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vlaams regeerakkoord bekend gemaakt

01/08/2014


Schrijf je in voor de dag van de jeugdhulp

14/07/2014


Jaarverslag Jongerenwelzijn

30/06/2014

Benieuwd welke impact de Integrale Jeugdhulp, de overgang naar een modulair kader en de transformaties in de pleegzorg hadden op de cijfers van 'de bijzondere jeugdzorg'. Je leest het in het Jaarverslag 2013 van het Agentshap Jongerenwelzijn.


Jeugdhulpwijzer online

23/06/2014


Oproep kandidaten Prijs Jeugdhulp

04/06/2014

Jongerenwelzijn lanceert een oproep voor kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp, rond het thema ‘Nieuwe media in de jeugdhulp’.

Organisaties die innovatief gebruik maken van sociale media, sociale netwerkfora en online hulpverlening kunnen meedingen. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 31 juli 2014, daarbij gebruik makend van het standaardformulier. Meer informatie is te vinden in de oproep. De laureaat wordt bekend gemaakt op de Dag van de Jeugdhulp 2014. Deze vindt plaats op 9 oktober in het auditorium van KBC Brussel.


Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp

21/05/2014

Op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, werd de voorbije maanden aan voorstellen gewerkt voor een beleidskader voor onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen.

Dankzij de inbreng van enkele honderden welzijnswerkers en zorgverstrekkers op input- en feedbacksessies, via inspirerende praktijken en een onlinebevraging, werden nu beleidsvoorstellen uitgewerkt voor de verdere ontwikkeling en erkenning van onlinehulp.

Klik hier voor het rapport en de samenvattende brochure van Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp.


Inschrijven opleiding veiligheidsconsulent

05/05/2014


Actieplan jeugdhulp online

10/04/2014

Enkele dagen na goedkeuring ervan op de beleidsraad door de leidend ambtenaren van WVG overhandigde Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn, het actieplan jeugdhulp aan minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Het actieplan schuift 30 acties naar voren om de jeugdhulp te versterken tegen 2020. Het operationaliseert de visie van de Staten-Generaal Jeugdhulp en spoort samen met de implementatie van het decreet integrale jeugdhulp en vele andere ontwikkelingen in de jeugdhulp. Het actieplan is opgesteld overheen sectoren om te groeien naar een jeugdhulp die door kinderen, jongeren en hun ouders ervaren wordt als één jeugdhulp met één gedeelde visie. Hieraan koppelen we acties over kwaliteit, financiering en regionale programmatie. Daarnaast vraagt het actieplan een uitbreiding van het jeugdhulpaanbod zodat de wachtlijsten de volgende legislatuur afnemen voor de meest kwetsbare groepen.


Online bevraging Steunpunt Jeugdhulp

28/03/2014

Wat vind jij eigenlijk van Steunpunt Jeugdhulp? Welke opdrachten moeten we volgens jou opnemen? Vind je bij ons alle informatie die je zoekt? Wat kan anders en beter?
Laat het ons weten via deze korte enquête.


Praktijkboeken Jeugdhulp: herstel en bemiddeling

27/03/2014

Het nieuwste Praktijkboek over herstel en bemiddeling is vandaag verschenen. In deze uitgave beschrijven praktijkwerkers hoe ze herstelgericht werken in verschillende settings, met name in de leefgroep in de jeugdzorg, in de forensische psychiatrie en in de klassituatie. Daarnaast laten we u kennismaken met de troeven van bemiddeling in situaties van echtscheiding en hoe je kan omgaan met gescheiden ouders in de hulpverlening. We sluiten af met het kader en de achterliggende visie van bemiddeling als functie in de integrale jeugdhulp.

Het Praktijkboek is te bestellen bij Uitgeverij Politeia.


GEZOCHT - nieuwe leden voor onze raad van bestuur (M/V)

25/03/2014

Voor de ondersteuning en verdere uitbouw van de intersectorale werking van Steunpunt Jeugdhulp vzw, rekent de organisatie op een gemotiveerde Raad van bestuur en Algemene vergadering. De huidige samenstelling vind je op onze website. Om een nieuw beleid uit te tekenen, zoeken we extra inbreng uit verschillende sectoren van de jeugdhulp.
Daarvoor zoeken we enthousiaste mensen die:

  • Werken in een jeugdhulporganisatie of -project;
  • Als doener of denker betrokken zijn bij innovatieve acties en projecten in hun organisatie of sector,
  • Overtuigd zijn van het belang van intersectoraal werken en bereid zijn om sector- en organisatie-overstijgend te denken en te werken;
  • Een praktijkgerichte kijk op kennisdeling hebben,
  • Graag actief mee zoeken naar manieren om ondersteuning te bieden aan jeugdhulpaanbieders.
  • Bereid zijn vijf maal per jaar de bestuurslijnen van Steunpunt Jeugdhulp uit te zetten, mogelijk aangevuld door extra momenten waarop inhoudelijk in dialoog wordt gegaan met de praktijk en/of andere belangstellenden (overheden, hoger onderwijs, …) Dit omvat ook de mogelijkheid om mee de inhoudelijke lijnen (beleidsplanning) van Steunpunt Jeugdhulp te bepalen en waar te maken.

Wilt u en uw organisatie hieraan meewerken dan mag u uw schriftelijke kandidatuur met motivatie voor 22 april 2014 bezorgen aan min@steunpuntjeugdhulp.be.


De rechten van kinderen in de Integrale Jeugdhulp

19/03/2014


Werken met clientenfeedback in de jeugdhulp

06/03/2014

Hoewel de meeste voorzieningen het belang inzien van een kwalitatieve tevredenheidsmeting verloopt deze toch niet altijd naar wens. Dieter Callens (thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander) en Wederik de Meersman (Steunpunt Jeugdhulp) maken in dit boek op een praktische en verstaanbare manier duidelijk hoe cliëntenfeedback kan bijdragen tot een kwalitatief hulpverleningsaanbod.

Dit draaiboek, dat geschreven is vanuit de praktijk, is een hulpmiddel om hulpverleners en voorzieningen te laten reflecteren over het verzamelen en vertalen van feedback en de meerwaarde hiervan.

Meer informatie vindt u hier.


Infosessies veiligheidsbeleid voorzieningen van start in maart 2014

25/02/2014

Steunpunt Jeugdhulp zal in 2014, met de steun van het Agentschap Jongerenwelzijn het project ‘ICT-veiligheidsbeleid voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand’ in goede banen leiden.

Via informatiesessies en vormingen willen we alle private voorzieningen voorbereiden en in regel brengen met het e-Gov decreet.

We starten met 5 provinciale infosessies:

• 17 maart - VAC Leuven (9u00 – 12u30)
• 18 maart - Huis van de Sport Berchem (9u00 – 12u30)
• 26 maart - VAC Hasselt (13u00 – 16u30)
• 2 april - Zebrastraat Gent (9u00 – 12u30)
• 3 april - Muziekcentrum Kortrijk (13u00 – 16u30)

 

Klik hier voor meer info en om u in te schrijven.

 


Nieuwe reeks vormingen vernieuwd jeugdhulplandschap

21/01/2014

Omwille van de grote vraag vanuit het werkveld, organiseren we vanaf 13 februari een nieuwe reeks vormingen over het vernieuwde jeugdhulplandschap.
Tot maart 2014 organiseren we extra studiedagen met inleidend dagdeel gevolgd door verdiepende workshops. Deze vormingsdagen zijn bedoeld voor praktijkwerkers uit alle sectoren van de Integrale Jeugdhulp.
Inschrijven kan vanaf 13 januari !
Vanaf eind maart gaan we verder met enkel nog verdiepende workshops. Inschrijven kan vanaf 3 februari.

Kijk voor het aanbod in jouw regio op www.vormingjeugdhulp.be.Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17