Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Urgentieopname kinderpsychiatrie primeur in Vlaanderen

07/09/2010

Op 1 september opende de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) K.U.Leuven een urgentieopname kinderpsychiatrie. Het principe van een walk-in afdeling is een uniek project in Vlaanderen, dat moet toelaten om snel en soepel in te spelen op dringende psychische problemen van jongeren. Dit wordt momenteel nog erg belemmerd door de wachtlijsten voor een opname in de jeugdpsychiatrie.


Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en Drugs

27/08/2010

In juni 2010 verscheen de eerste uitgave van de 'Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en Drugs. Jongeren en middelengebruik in een lokale context'. Met de Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD) worden (periodiek) gegevens verzameld over o.a. de gebruikspatronen, de aanwezigheid van risicofactoren en de levensomstandigheden van spijbelaars, dak- en thuisloze jongeren, hardekernjongeren, allochtone jongeren en jongeren in de prostitutie tot 25 jaar.


Themadebat over de jeugdzorg op komst in het Vlaams Parlement

28/07/2010

Vanaf september komt er in het Vlaamse parlement een speciale commissie voor de Jeugdzorg. De commissie ad hoc jeugdzorg wil vanaf het begin van het volgende parlementaire werkjaar een grondige evaluatie maken van het stijgend aantal kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie, met steeds meer kleine kinderen. Het is de bedoeling van de ad hoc commissie om voorstellen te doen tot het omkeren van deze evolutie.


Het Kinderrechtencommissariaat adviseerde het Vlaams Parlement over armoede en uitsluiting

27/07/2010

Op 22 juni 2010 adviseerde het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement over armoede en uitsluiting. Lees het advies van het Kinderrechtencommissariaat over armoede en uitsluiting www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=595438


Eindrapport flexibele norm vrijgegeven

26/07/2010

Het eindrapport over de evaluatie van het vernieuwde ministeriële besluit inzake de flexibele norm is zopas vrijgegeven. Dat onderzoek werd in april 2009 gestart door de Vrije Universiteit Brussel, in opdracht van Jongerenwelzijn.


West-Vlaanderen lanceert Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning

23/07/2010

Het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning West-Vlaanderen begeleidt lokale en regionale diensten / organisaties / netwerken die ouders en opvoeders ondersteunen bij opvoedingsvragen.


Onderwijs voor langdurig zieke kinderen

08/07/2010

Er zijn een aantal mogelijkheden voor langdurig zieke kinderen om toch nog onderwijs te kunnen genieten. Het fonds Ivens - Boons brengt daarom een infofiche voor ouders uit en organiseert een studiedag in 2011.


Reactie op de inbeslagname van de dossiers van de commissie-Adriaenssens.

29/06/2010

Verschillende welzijnsorganisaties verspreidden vorige week een gezamenlijke reactie op de inbeslagname van de dossiers van de commissie-Adriaenssens.
Je leest ze hier.


Jeugdrechtbank bespreking met open deuren?

16/06/2010

Roppov is al een tijdje bezorgd over de behandeling van jeugdrechtbankzaken met open deuren. Ze ondernamen verschillende acties.
Het resultaat hieruit werd opgesteld in overleg met de eigen achterban, het kinderrechtencommissariaat, de OndersteuningsStructuur Bijzondere Jeugdbijstand (OSBJ) en de Unie van Jeugdadvocaten (Meester Geert De Cock). Allen ondersteunen deze oproep om, waar dit niet spontaan gebeurt, de vraag te stellen tot het sluiten van de deuren in de Jeugdrechtbank tijdens zittingen waar privézaken aan bod komen betreffende minderjarigen.

In functie van deze vraag werd door Roppov het document 'Vraag naar gesloten deuren in de Jeugdrechtbank.'  opgesteld. Dit document is bedoeld ter inspiratie en ondersteuning voor deze professionelen en ouders die wensen deze vraag te stellen wanneer de praktijk zich voordoet.
 


Extra argumenten in debat jeugddelinquentie

14/06/2010

De OSBJ vindt een aantal argumenten in het debat over jeugddelinquentie onderbelicht. We vullen ze daarom aan op deze site. Voor de meerwaardezoeker...

Lees meer


Bent u de nieuwe jurist van de OSBJ?

09/06/2010

In het kader van onze juridische opdracht willen wij tijdelijk (van begin augustus tot einde oktober 2010) bijkomend een halftijdse jurist aanwerven. Samen met onze jurist en de andere stafmedewerkers wordt u mee verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van onze juridische service naar de diensten en voorzieningen.


Projectoproep Cera: Deskundigheidsbevordering in Bijzondere Jeugdzorg

02/06/2010

Lees hier de projectoproep
Download het aanvraagformulier
Aanbod OSBJ


Steunpunt Eigen-Kracht opgericht

01/06/2010

Alba vzw richt samen met Campus Gelbergen vzw en Eigen Kracht Conferenties vzw een Steunpunt Eigen Kracht op. Dit Steunpunt zal Eigen Kracht Conferenties in gans Vlaanderen ondersteunen. Momenteel lopen er concrete projecten in Vlaams-Brabant en Limburg. Lees het geboortekaartje van het Steunpunt Eigen Kracht.


FAKE Magazine nu te koop bij In Petto

18/05/2010

In Petto presenteert zijn eerste glossy vol eerlijke fake. In FAKE Magazine staan interviews met Eddy Wally, Guy Swinnen en zijn jongens, en de beste Michael Jackson-impersonator ter wereld. Maar ook jongeren geven hun ongezouten mening over plastische chirurgie, Photoshop, tuning en celebrities.

FAKE Magazine gaat over identiteit, zelfbeeld, imago en de (spiegeling aan de) beeldcultuur. Het tijdschrift gaat vooral over de jongeren zelf, hoe zij in het leven staan en hoe zij aankijken tegen de grote buitenwereld waar ze steeds meer deel van uit gaan maken. FAKE Magazine is de ideale methodiek voor leraren en andere jeugdwerkers om te kunnen gebruiken voor discussies onder jongeren over onderwerpen die hen boeit.


Brochures voor jongeren beschikbaar bij ABVV

17/05/2010

Het ABVV verdeelt infobrochures voor jongeren (in de 2 landstalen).

We hebben:
•    Op zak: Je rechten en plichten als schoolverlater, werkzoekende en werknemer
•    Jouw studentenjob. Je rechten en plichten als jobstudent
•    Deeltijds leren/Stagair. Je rechten en plichten in het deeltijds onderwijs/als stagair
•    Jeugdvakantie
Indien U deze kan gebruiken voor uw werking hoeft u ons maar te contacteren, de brochures worden dan opgestuurd.

Contact

Studiedienst - Jongeren
ABVV-Brussel
Zwedenstraat 45
1060 Brussel
tel. 02 552 03 63
wouter.vanaelst@abvv.be
 Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17