Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Voorstelling DVD "Herstel in beeld"

12/05/2010

Ligand maakte een nieuwe voorstellings DVD over Herstelgericht Groepsoverleg. Ze nodigen u uit op de presentatie.
Klik hier voor de uitnodiging
Meer info in dit artikel


Voorstelling Kenniscentrum kinderrechten op donderdag 20 mei

28/04/2010

Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) is op 1 januari 2010 van start gegaan en heeft als algemene doelstelling de kennis over de rechten van het kind - voortgebracht door nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek - samen te brengen, toegankelijk te maken, te verspreiden en te stimuleren.


Call for Papers OIJJ (Rome), specifiek voor leerprojecten drugs

26/04/2010

Lees meer.
 


Stimuleringspremie Cera voor voorzieningen uit de zorgsector

22/04/2010

Cera wil 5 à 10 organisaties per provincie (Vlaanderen) steunen om aan de slag te gaan met de innovatiemeter. Daarom reikt Cera een stimuleringspremie uit aan die voorzieningen uit de zorgsector die deze innovatiemeter met minstens 9 personen uit de voorziening invullen. Aan de hand van het resultaat vragen zij dan om drie prioriteiten te formuleren om hierop te anticiperen. De voorzieningen kunnen 1000 euro premie in de wacht slepen.


Welzijnsronde Jo Vandeurzen

22/04/2010

CD&V trekt door Vlaanderen om met de actoren uit de welzijnssector te debatteren. Je krijgt de kans om te discussiëren met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, Vlaams fractieleider Ludwig Caluwé, Commissievoorzitter Welzijn Tom Dehaene en uw provinciale gedeputeerde.
Er is ook een werkgroep 'Bijzondere Jeugdzorg'.


OSBJ en Informant presenteren... Trainingsdag Doelgericht werken

21/04/2010

We willen wel doelgericht werken maar hoe formuleer je goede doelen?
Hoe concreet moet een doel zijn om SMART te zijn?
Beschrijf je dan echt de situatie zoals het er zal uitzien als het doel bereikt is?
Wat is een middel, een werkpunt, een actie en een doel?
Het zijn allemaal vragen waar we antwoord op krijgen in deze trainingsdag.
We gaan puur voor de formulering. Met een stukje theorie over SMART en andere handvatten om een doel te beoordelen op zijn vorm.
En vooral met veel oefenen en bijschaven van praktijkvoorbeelden.
De syllabus dient meteen als draaiboek om er in je eigen team mee aan de slag te gaan.


Bijzondere subsidies voor intersectorale samenwerking en lokale netwerkvorming (VAPH)

07/04/2010

Voorzieningen in de gehandicaptensector, organisaties uit andere sectoren, diensten van algemeen belang en netwerken van organisaties kunnen tot 1 mei een projectvoorstel indienen waarvoor zij subsidies kunnen ontvangen. Het aanbod moet minstens gericht zijn op één of meerdere deeldoelgroepen van personen met een handicap. Doelstelling zijn onder meer intersectorale samenwerking en lokale netwerkvorming.
Alle informatie vind je hier.


Uitreiking Prijs Jeugdzorg in Minor Ndako

01/04/2010

Jongerenwelzijn organiseert op 29 april 2010 de uitreiking van de Prijs Jeugdzorg in de voorziening Minor Ndako.
Dit jaar staat de prijs in het teken van 'diversiteit', het actief betrekken van kansengroepen in onze hulpverlening.
Klik hier door naar het programma.


‘Handboek Integrale Jeugdhulp’ geactualiseerd

01/04/2010

De vijfde aflevering van het losbladige Handboek integrale jeugdhulp is verschenen.


Vorming 'Beroepsgeheim in de praktijk'

29/03/2010

De OSBJ nodigt jullie uit voor de vorming ‘Het beroepsgeheim in de praktijk’
Jeugdhulpverleners in de Bijzondere Jeugdzorg zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
Wat houdt dit precies in? Wat is het verschil tussen gezamenlijk en gedeeld beroepsgeheim? Hoe zit het met het beroepsgeheim van een consulent? Welke info mag ik mijn directeur doorgeven? Is er ook soms sprake van een spreekplicht?


Studie offline jongeren en de digitale kloof

22/03/2010

Dit document bevat het eindverslag van een onderzoek dat op vraag van de Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie door de Fondation Travail-Université (FTU) werd uitgevoerd, in het kader van het nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof.
Dit onderzoek werd uitgevoerd bij jongeren die geen gebruik maken van het internet en jongeren die het internet slechts af en toe of zeer beperkt gebruiken, ook wel “offline” jongeren genoemd.
Het onderzoek spitst zich toe op jongeren van 16 tot 25 jaar, omdat jonge mensen net op die leeftijd, vlak na de adolescentie, een aantal scharniermomenten doormaken en geleidelijk meer te maken krijgen met alle mogelijke toepassingen van het internet in alle domeinen van het maatschappelijke leven. Het is ook op die leeftijd dat jongeren deelhebben aan een gezamenlijke e-cultuur en zich verzelfstandigen.


Studiedag over druggebruik in het gezin (VAD en Druglijn)

09/03/2010

In oktober 2008 organiseerde VAD/De DrugLijn voor de eerste keer een studiedag ‘(z)onder invloed’. Op vraag van ouders én begeleiders is deze studiedag het vervolg met een uitgebreider aanbod aan thema’s en sprekers.


Ladda vzw maakt informatiefilmpje over BZW voor De Kerseboom

09/03/2010

Ladda vzw (Expert in Jeugdcultuur) kreeg van BZW (Begeleid Zelfstandig Wonen) De Kerseboom de opdracht om een informatiefilmpje over hun werking te maken. Ladda maakte i.s.m. Leen Dewaele een reportage over 6 “Kerseboom” jongeren. Het format was simpel: kook een spaghetti voor jezelf. Tijdens het winkelen, koken en tafelen werden 2 kernvragen gesteld. Hoe ervaar(de) jij de begeleiding en wat zijn je nabije toekomstplannen?
U kan het filmpje hier bekijken.


Oproep aan voorzieningen voor deelname aan focusgesprek over relaties en seksualiteit in de BJZ

01/03/2010

Wie wil deelnemen aan een focusgesprek over relaties en seksualiteit van kinderen en jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg?
Jeugd en Seksualiteit vzw
is een informatie- en vormingsdienst voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. De vzw vindt dat alle jongeren recht hebben op goede, correcte, toegankelijke informatie over relaties en seksualiteit op hun maat. Ze vertrekt vanuit de prettige en verrijkende kant van seksualiteit, zonder blind te zijn voor de risico’s. 


Lees het jaarverslag van de OSBJ

25/02/2010

Klik hier door naar 'Over de OSBJ'.
Daar vind je alle werkingsverslagen, nota's en rapporten van de OSBJ terug.Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17