Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vorming 'De rol van de bijstandspersoon in de BJZ'

17/02/2010

Dit vormingsinitiatief maakt de jeugdhulpverleners vertrouwd met de meerwaarde van een open relatie met de bijstandspersoon van een minderjarige cliënt, en dit niet enkel in het kader van de toegang tot het cliëntdossier. Daarnaast verhoogt het ook de kennis over het Decreet Rechtspositie en de afdwingbaarheid van deze rechten.
Meer lezenWord fan van de OSBJ op Facebook

17/02/2010

Heb jij een profiel op Facebook?
Zoek dan via pagina's op 'Ondersteuningsstructuur' en word fan van de OSBJ!
Op de Facebookpagina van de OSBJ lees je alles over onze vormingen, evenementen, aanbod. Je kan er ook reacties posten.


Opiniebijdrage over gesloten opvang in 'De Morgen'

01/02/2010

De Morgen publiceerde een opiniebijdrage van professor Johan Put en Stefaan Pleysier over de jeugdgevangenis in Tongeren, mede ondertekend door 14 leden van de werkgroep Jeugdsanctierecht, nl Min Berghmans, Jan Bosmans, prof. Jenneke Christiaens, Filip De Baets, Raf De Mulder, prof. Christian Eliaerts, Geert Decock, Marjan Detavernier, Bert Florizoone, Hilde Geudens, Eef Goedseels, prof. Rudi Roose, prof. Eugeen Verhellen en prof. Lode Walgrave.


Trefdag Groene Zorg op 26/2 in Geel

01/02/2010

Thema ‘Uitwisseling van vertrouwelijke informatie op de zorgboerderij’

Klik hier door naar de uitnodiging.

Indien je niet vrij bent op 26/2 kan je via deze link de data en plaatsen van de Trefdagen in de andere provincies raadplegen.


Rapport proefproject Multifunctionele Centra (MFC)

29/01/2010

Het rapport waarin het proefproject 'Multifunctionele Centra (MFC)', doelstelling 3 van het Globaal Plan Jeugdzorg, gedurende de afgelopen twee jaar werd geëvalueerd, is nu beschikbaar op de website van Jongerenwelzijn.
Het rapport geeft de ervaringen van zeven initiatiefnemers uit de bijzondere jeugdzorg weer die zich engageerden om gedurende twee jaar het MFC-concept te implementeren. Hun ervaringen leidden tot een verfijning van het concept en de afbakening van de minimale organisatorische, juridische en financiële contouren voor de organisatie van een MFC.


Federatie Pleegzorg wordt Pleegzorg Vlaanderen

25/01/2010

De missie en opdrachten zijn niet gewijzigd. Ze blijven de koepel van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten voor pleegzorg en ze blijven zich inzetten om pleegzorg op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten, ze blijven pleegzorg bekendmaken en ze blijven de werking van hun leden ondersteunen.


Studiedag thuisbegeleiding op 18 oktober 2010 in Leuven

22/01/2010

De werkvorm thuisbegeleiding bestaat 20 jaar in Vlaanderen. Daarom organiseren de thuisbegeleidingsdiensten in samenwerking met de OSBJ een studiedag op maandag 18 oktober 2010 in het provinciehuis in Leuven.


Voorbereidende vergadering 'Beroepsgeheim in de praktijk'

20/01/2010

De OSBJ zet de vorming over het Decreet Rechtspositie in 2010 verder. We focussen dit jaar op het ‘beroepsgeheim in de praktijk.’ Wat houdt het beroepsgeheim in en hoe gaan we daar in de praktijk mee om? Waar lopen jullie vast? Welke praktische moeilijkheden brengt het juridisch kader met zich mee en hoe vertalen we dat in de praktijk?


Campagne participatieve basishouding (IJH)

11/01/2010

'Verlies samende draad niet’ is een sensibliseringscampagne over een participatieve basishouding in de jeugdhulpverlening. Ze wil hulpverleners uitnodigen om stil te staan bij de eigen basishouding en ze als rode draad meenemen in de dagelijkse praktijk.


Studiedag politiezorg voor jongeren

11/01/2010

Jongeren en politie komen dagelijks met elkaar in contact. Dit contact is echter situationeel gebonden en heeft bovendien verschillende redenen. Jongeren kunnen dader of slachtoffer zijn maar de contacten gaan verder dan deze evidente zaken. Vragen naar informatie bijvoorbeeld van elk van beide kanten: formele vragen van jongeren aan politiemensen of informele contacten van de wijkagent om verbinding te zoeken met de diversiteit aan bevolkingsgroepen.

Wat de redenen voor contact ook mogen zijn, feit is dat de interacties tussen politie en jongeren dikwijls gepaard gaan met spanningen. Deze studiedag wil daarom bijzondere aandacht schenken aan het spanningsveld dat de relatie politie – jongeren kenmerkt. Naast academici en politieambtenaren, krijgen ook betrokken actoren uit het maatschappelijke veld het woord.


Eindrapport Exit (project jongeren die seksueel overschrijdend gedrag stellen)

08/01/2010

EXIT is een project van CAW De Poort.

In de inleiding van het Eindrapport lezen we:

"EXIT bestaat bijna acht jaar. Hoewel het project z’n grondslag kent in een aantal in de (Angelsaksische)
literatuur geformuleerde good practices in het werken met jongeren die op seksueel vlak over de grens
gaan, evolueerde EXIT doorheen de jaren. Waar in het verleden eerder de nadruk werd gelegd op het
terugvalpreventiemodel dat geïnspireerd is op de cognitieve gedragstherapie, vertrekt EXIT vandaag vanuit
het Good Lives Model, waarbinnen zich verschillende therapeutische stromingen kunnen situeren.

Naast deze cognitieve basis – die we doorheen studies, studiedagen, literatuur en ontmoetingen met andere collega’s in het veld opbouwden - is er vervolgens het voelen. Het buikgevoel, de intuïtie, een ontastbaar weten dat zich woordeloos uitdrukt maar ongetwijfeld een belangrijke rol speelt in hoe EXIT en in het bijzonder het begeleiden van de jongere vorm krijgt.
Tot slot is er onze ervaring.


Basisopleiding Zelfstandig Wonen (Informant)

06/01/2010

In het najaar 2010 organiseert Informant opnieuw de basisopleiding 'BZW'.
Dit is een vorming voor alle begeleiders die werken in BZW via autonome diensten of via residentiële voorzieningen.

Meer info en inschrijven.


Basisopleiding Begeleid zelfstandig wonen

05/01/2010

In het najaar 2010 organiseert Informant opnieuw de basisopleiding 'BZW'.
Dit is een vorming voor alle begeleiders die werken in BZW via autonome diensten of via residentiële voorzieningen.
Meer info en inschrijven.


La Trao: uniek ervarings- & onthemingsproject

23/12/2009

Als volwassenen een week verlof nemen en op stap gaan alleen met je (stief)zoon/(stief)dochter, acht dagen aan één stuk, 24 uur op 24 uur bij elkaar …
Blindelings intekenen op een programma waarvan je de bestemming niet kent, noch welke opdrachten je straks wachten …
Als puber een week lang op stap met als enige gezel je (stief)vader / (stief)moeder / nonkel / tante / (stief)broer / (stief)zus, acht dagen aan een stuk, 24u op 24u bij elkaar …
Een week lang zonder GSM, Ipod of eigen geld …
Iedere avond, na een dag van tsjoalen en zoeken, een uur samen zitten met een coach die je niet kent om bij je ervaringen stil te staan …
Als begeleider een week lang op stap met één enkele jongere, acht dagen aan een stuk, 24u op 24u bij elkaar …
Een week lang de rest van je gezin achterlaten in België …
ZOU JIJ HET DOEN ???


Vlaamse Overheid investeert in training voor pleegouders

14/12/2009

De VUB en de vzw Opvang krijgen bijna 900 000 euro voor een project ontwikkeling en uitvoering van een evidence-based trainingsprogramma voor pleegouders.Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17