Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Steunpunt Jeugd organiseert J(ong en) E(nergiek) T(oekomstcongres)

14/12/2009

JET is een tweedaags congres over jeugd, de jeugdsector en jeugdbeleid en staat voor 'Jong en Energiek Toekomstcongres'. JET vindt plaats op 8 en 9 februari in HETPALEIS in Antwerpen.
Het congres moet een fijnere en duidelijkere rol voor het geïntegreerd jeugdbeleid in Vlaanderen definiëren en de jeugdsector (en andere sectoren) aanzetten om op een visionaire manier na te denken over nieuwe kansen voor kinderen en jongeren.
Meer info.


Informatie over wurgspel

02/12/2009

De media besteedde de voorbije week veel aandacht aan een gevaarlijk spelletje dat jongeren spelen: het wurgspel. We willen begeleiders informeren en waarschuwen.


Rapport samenwerkingsverbanden HCA

25/11/2009


Lees het rapport.


Visie op jeugddelinquentie van de Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming

25/11/2009

Het rapport Jong en veelbelovend geeft de visie op jeugddelinquentie weer van de Nederlandse 'Raad voor de Kinderbescherming'.


Communicatievoormiddag outreach CGG

23/11/2009

2009 was een bewogen jaar voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Zij kregen outreachende opdrachten van de overheid voor kinderen en jongeren in Bijzondere Jeugdzorg, senioren en gedetineerden.

FDGG en Zorgnet Vlaanderen gaven ondersteuning tijdens het opstartjaar. Zij deden hiervoor beroep op medewerkers van de CGG. De rode draad, outreaching, werd ook over de themagroepen heen vastgehouden, via Horizon-Taal, een overlegforum waar de coördinatoren en voorzitters van de themagroepen elkaar ontmoetten.

Op 4 december (Factorij,  Huart Hamoirlaan 136, Schaarbeek) maken we een tussentijdse balans, Inspinazie zorgt voor de luchtige noot.

Programma 

9.00 uur: Warm onthaal met koffie
9.40 uur: Ambulante geestelijke gezondheidszorg: waar staan we vóór? (Bart Van Hoof - raadgever Geestelijke Gezondheidszorg Minister Jo Vandeurzen)
10.10 uur: CGG en BJB: zorg-saam omgaan met de toekomst: jongeren (Vanessa Maes - coördinator themagroep CGG-BJB)
10.40 uur: MENSEN achter tralies (Frank Reynders - coördinator themagroep gedetineerden)
Pauze
11.30 uur: ONZE toekomst: Oud is In! (Kim Van Beylen - coördinator themagroep senioren)
12.00 uur: Outreaching: wat hebben we geleerd? (Ann Vranckx - coördinator themagroepen)
12.30 uur: CGG: waar stáán we voor? (Jan Mampuys - voorzitter Horizon-Taal,
overleg themagroepen)
13.00 uur: Napraten tijdens het broodjesbuffet 

De communicatiedag is bedoeld voor een breed publiek. Directies, hulpverleners, stafmedewerkers, ... van CGG en van andere sectoren, kortom iedereen die meer wil weten over de CGG is welkom.

Interesse? Deelname bedraagt 15 euro (lunch inbegrepen), te storten op
rekeningnummer 880-2981351-06 van de FDGG met vermelding 'Comminicatiedag outreach CGG + naam deelnemer + organisatie'.

Schrijf je HIER in.


Provinciale infosessies voor ouders over Decreet Rechtspositie en de Jeugdhulp

04/11/2009

Op 5 infoavonden winnen ouders inlichtingen in over de rechten van hun kind in de Jeugdhulp.
Een medewerkster van de Kinderrechtswinkel komt vertellen over haar ervaringen met het Decreet Rechtspositie en de Jeugdhulp.
Er wordt ook een ouder uitgenodigd met zowel ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg als met voorzieningen van het VAPH. Ze is ook lid van de Regionale Stuurgroep van IJH-Brussel en werkte mee aan de opmaak van het Decreet. Zij komt getuigen over haar ervaringen met het Decreet.
Er is ook een infomarkt waar ouders met vragen over de rechten van hun kind in de hulpverlening terecht kunnen bij verschillende betrokkenen die ze te woord staan, infomateriaal aanbieden en dit toelichten.
Ouders kunnen een panel persoonlijk aanspreken met al hun vragen over de rechten van hun kind in de Jeugdhulp. Lees meer.


Petitie rond privacy en de Europese databewaringsrichtlijn

27/10/2009

Vorig jaar was er de petitie rond privacy en de Europese databewaringsrichtlijn van de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits de l’Homme.

Deze petitie groeide uit tot een groot opgezette campagne met verschillende partners.

De petitie werd aangepast met een krachtdadige boodschap tegen een algemene bewaarplicht. Meer informatie op de website 'bewaar je privacy'.

We nodigen jou vriendelijk uit om de petitie (nogmaals) te ondertekenen.


Beleidsverklaring Minister Vandeurzen

27/10/2009

Uit de Beleidsverklaring van de Minister van Welzijn en Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, haalde de OSBJ informatie over de krachtlijnen van het beleid voor de (Bijzondere) Jeugdzorg.
Lees meer.

De volledige tekst zal binnenkort beschikbaar zijn op www.jovandeurzen.be, onder 'Wat'.


Bijzondere beelden - het boek en de film

01/10/2009

Bijzondere jeugdzorg: kinderen die in een instelling opgroeien, kleine crimineeltjes, mishandeling, uitbuiting, seksueel misbruik, verwaarlozing, verwenning … de beeldvorming liegt er niet om.
Kan daar nog iets goed van komen?
Bijzondere Jeugdzorg roept vaak heel wat vooroordelen op. Al te vaak moeten we vaststellen dat deze kinderen vereenzelvigd worden met de reden van hun verblijf. Het oude gezegde: “de appel valt niet ver van de boom”, wordt ongenuanceerd op hen toegepast.


HCA West-Vlaanderen bestaat 10 jaar ...

24/09/2009

De West-Vlaamse HCA-diensten bestaan inmiddels 10 jaar. Naar aanleiding van dit 10-jarig bestaan werden
de krachten gebundeld om dit niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Met enige trots nodigen het Provinciebestuur en de HCA-diensten jullie uit op deze verjaardag. We stellen de werking voor aan de hand van een vijftal creatieve en interactieve workshops.
Klik hier door naar het programma.


Studiedag Jongerenbegeleiding 'Druk maar zorgzaam' op 9 oktober in Gent

14/09/2009

Op vrijdag 9 oktober 2009 organiseert vzw Jongerenbegeleiding haar jaarlijkse studiedag. Op deze studiedag bieden ze concrete methodieken aan om meer zorg te kunnen geven aan medewerkers, rekening houdende met de hoge werkdruk en de huidige tijdsgeest.

Deze dag vindt plaats in het PAC in Gent en is bedoeld voor zowel leidinggevenden als medewerkers met niet alleen een hart voor de doelgroep maar ook voor hun collega's.

Alle info vindt u hier.

Een wegbeschrijving vindt u hier.

Schrijf je nu in.
Ter bevestiging van je inschrijving ontvang je een mail.


Hof Ter Welle opent deuren op Open Monumentendag

10/09/2009

'Zorg' is dit jaar het thema van Open Monumentendag.

In dat kader opent vzw dienstencentrum Hof Ter Welle zondag 16 september haar deuren.

In de mooi gerestaureerde gebouwen vindt momenteel ook de fototentoonstelling 't Is hier veel ça va - Een blik op de leefwereld van jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg onderdak.

Bezoekers vinden er ook de tweede editie van onze 't Is hier veel ça va krant.

Je kan het Tehuis in de namiddag doorlopend bezoeken. Ook het kasteel is te bezichtigen (met gidsen van de gemeente Beveren).

Praktische info.


Prijs Jeugdzorg 2009

03/09/2009

Het Agentschap Jongerenwelzijn organiseert ook dit jaar de uitreiking van de Prijs Jeugdzorg.

De editie 2009 staat volledig in het teken van: 'Diversiteit in en van de jeugdzorg: het actief betrekken van kansengroepen in onze hulpverlening'.

Klik hier door naar de oproep tot kandidaatstelling en het inschrijvingsformulier.


Jongerenwelzijn zoekt vrijwilligers voor het bureau CBJ

02/09/2009

In december 2009 worden de 21 Comités voor Bijzondere Jeugdzorg vernieuwd. De Comités maken deel uit van het agentschap Jongerenwelzijn (Vlaamse overheid) en staan in voor de organisatie van de vrijwillige hulpverlening aan minderjarigen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden. Daarnaast hebben zij ook een preventieve opdracht op vlak van opvoedingsondersteuning.

Jongerenwelzijn zoekt vertegenwoordigers van jeugdorganisaties, scholen, voorzieningen of andere initiatieven die actief werken met jeugd en gezin. Professionele ervaring in de jeugdzorg betekent een meerwaarde voor de werking van het Comité. Leden van het Comité moeten 20 à 30 vergaderingen op jaarbasis bijwonen.


Een nieuwe directie voor de OSBJ

30/07/2009

Op 1 september wordt Min Berghmans de nieuwe directeur van de OSBJ. Ze volgt Joz Vanden Eynden op. Joz koos ervoor om binnen de OSBJ deeltijds stafmedewerker te worden.

Min begon in april 2002 op de OSBJ als juriste. Zij was verantwoordelijk voor o.a. de juridische helpdesk, juridische vormingen, vormingen over het Decreet Rechtspositie en is een van de drijvende krachten achter jeugdrecht.be.

Na een succesvolle, externe screening stelde de Raad van Bestuur op 7 juli jl. Min aan als waarnemend directeur. Op 1 september 2009 wordt zij officieel de nieuwe directeur van de OSBJ.

Wij wensen haar veel succes!

Het OSBJ-team en de Raad van BestuurPagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17