Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vacature juridisch medewerker (OSBJ)

30/07/2009

De OSBJ is op zoek naar een juridisch medewerker.

Meer informatie over de jobinhoud en de sollicitatieprocedure lees je hier.


Perspectief voor de OSBJ?!

09/07/2009

Op 7 juli werd de OSBJ op de hoogte gesteld van de plannen van het IVA Jongerenwelzijn aangaande de ondersteuning van de sector en de financiële middelen voor de OSBJ in 2010. We willen u met dit bericht op de hoogte stellen van de plannen en de gevolgen voor de sector.


Artikel over Stent in het tijdschrift Psyche

25/06/2009

Stent - het project dat de OSBJ uitwerkt samen met Cera - loopt als een trein.
Stent wil de samenwerking tussen de Geestelijke Gezondheidszorg en de Bijzondere Jeugdzorg stimuleren.
Het tijdschrift Psyche vroeg aan stafmedewerker Linda Aerts om een artikel te schrijven over het project.
Dit is het mooie resultaat.
Alles over Stent lees je ook op www.stentproject.be


Studiedag Jeugdrecht.be op vrijdag 2 oktober

10/06/2009

 

Jeugdrecht.be organiseert een studiedag over de linken en kansen tussen de “jeugdhulpverlening” en het “jeugdrecht”. Op praktische wijze benaderen we het recht en geven we toelichting bij actuele administratieve en juridische thema’s. Hierbij vetrekken we vanuit de rechtspositie van kinderen en jongeren tot 25 jaar.


Resultaten open Algemene Vergadering van de OSBJ

20/05/2009

De OSBJ voert momenteel campagne met de slogans ‘Focus op Jeugdzorg’ en ‘Jeugdzorg, ’t gaat er over’. Er zijn de affiches, de online-bevraging en de ‘open Algemene Vergadering’. Met de campagne wil de OSBJ ‘dichter bij de praktijk’, op basis van de resultaten werken we aan een Beleidsplan.

 

Op 19 mei jl. organiseerde het OSBJ-team in de Factorij in Schaarbeek een ‘open Algemene Vergadering’. Iedereen die werkt in de Bijzondere Jeugdzorg was welkom. Door gebruik te maken van de methodiek ‘Appreciative Inquiry’ (Waarderend Onderzoek) wilden we te weten komen:

- welke evoluties de deelnemers zien binnen het eigen werkveld,

- hoe de Bijzondere Jeugdzorg verder moet evolueren,

- hoe de OSBJ die evolutie kan ondersteunen.


Time-out en Hergo, een stand van zaken.

14/05/2009

In het voorjaar van 2008 beslisten Minister Vandenbroucke en toenmalig Minister Vervotte tot de uitvoering van twee kortlopende onderzoeksprojecten over het thema time-out en hergo. De bevindingen van deze onderzoeken vormen de aanleiding tot een studienamiddag over time-outprojecten en hergo in het onderwijs en in de sector van de bijzondere jeugdbijstand.


Uitnodiging open Algemene Vergadering 0SBJ op 19 mei

30/04/2009

 

Jeugdzorg, scherp gesteld

Focus op Jeugdzorg

 

We nodigen directies, coördinatoren, begeleiders... uit op 19 mei 2009 (Factorij Schaarbeek) om samen met de OSBJ te focussen op Jeugdzorg.

 

De OSBJ wil een plan, een plan 'dichtbij de sector'. We willen horen waar jij naartoe wilt met de Jeugdzorg. Durf je nog te dromen? Want 't gaat erover.

 


De OSBJ leest Perspektief!

28/04/2009

Wat de OSBJ denkt/vindt/aanvult m.b.t. Perspektief! kan je hier downloaden.
Perspektief! is het beleidsplan dat minister Heeren deze lente voorlegde aan het Vlaams Parlement.
Perspektief! bevat verschillende aspecten die ons aansporen. Het plan geeft een richting aan die we mee willen inslaan en die ons doet warm lopen. Soms lezen we enkel een intentie om stappen te zetten en zijn we iets kritischer om vol enthousiasme mee te lopen.


Youth at Risk wint de Prijs Jeugdzorg 2008

27/04/2009

Youth at Risk (YAR) sleept dit jaar de Prijs Jeugdzorg in de wacht binnen het thema vrijwilligerswerk. Jongerenwelzijn reikt jaarlijks deze prijs uit, die vernieuwend werk van een Vlaamse hulpverleningsorganisatie beloont. Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan jongeren in een moeilijke leefsituatie.

 

Het winnende project geeft jongeren in een moeilijke leefsituatie weer een toekomst via een intensief begeleidingsprogramma van 11 maanden. YAR wil de band tussen jongere en maatschappij herstellen door vrijwilligerswerk. Jongerenwelzijn reikt jaarlijks de Prijs Jeugdzorg uit om innoverend werk binnen de bijzondere jeugdzorg te stimuleren. Dit jaar stond de uitreiking in het teken van vrijwilligerswerk. “Innovatie en creativiteit zijn in de sector van jeugdhulp onontbeerlijk” zo stelt Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn. “Het komt erop neer om jongens en meisjes voor te bereiden op hun terugkeer in hun omgeving, in de samenleving. Werken met vrijwilligers uit die samenleving is net daarom zo interessant. Initiatieven en projecten zoals Youth at Risk kunnen wij als overheid dan ook alleen maar stimuleren.”

 

Het unieke aan het innovatieve project is de combinatie van verschillende methodieken en de samenwerking van meer dan 75 vrijwilligers en organisaties. Met de prijs van Jongerenwelzijn kan YAR zijn programma verder uitbreiden en verspreiden in heel Vlaanderen.
 

Een externe jury koos de winnaar uit 5 genomineerde organisaties. De andere genomineerden waren:

 • Vzw Alba (doet aan herstelbemiddeling met vrijwilligers die de drempel naar de jongeren moeten verlagen)
 • Jeugdtehuis Kinrooi (brengt jongeren en senioren samen om met en van elkaar te leren)
 • Netwerk Jeugdtherapeuten Antwerpen (wil een pool van vrijwillige gekwalificeerde jongerentherapeuten uitbouwen die noodzakelijk en snelle hulpverlening bieden aan minderjarigen met psychische problemen)
 • vzw Wingerdbloei (laat meisjes tussen de 13 en 17 jaar korte tijd ‘onthemen’ in vrijwillige gastgezinnen in Slovenië of Frankrijk)

 

Het thema voor de Prijs Jeugdzorg 2009 is 'diversiteit in de Bijzondere Jeugdzorg'.


Meer info: www.yarvlaanderen.be en www.jongerenwelzijn.be


OSBJ publiceert Jaarverslag 2008

02/04/2009

 

Het Jaarverslag 2008 werd op 31 maart overhandigd aan het Agentschap Jongerenwelzijn.

 


Het nieuwe decreet Bijzondere Jeugdbijstand is in werking getreden

16/03/2009

Sinds 2 maart 2009 is het nieuwe decreet Bijzondere Jeugdbijstand in werking getreden, samen met het nieuw uitvoeringsbesluit over de werking van de Comité’s, Bemiddelingscommissie en Sociale Dienst Jeugdrechtbank. Op een nieuw erkenningsbesluit voor de private voorzieningen die gesubsidieerd worden om de hulpverlening in de bijzondere jeugdbijstand hard te maken, is het nog even wachten. Voor de nieuwe hulpverleningscategorieën HCA (herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen) en CaH (Crisishulp aan Huis) is het dus nog even wachten op officiële normen.


Bevraging van de abonnees van Jeugdrecht.be

11/03/2009

 

Afgelopen zomer organiseerde OSBJ een online bevraging van de abonnees van jeugdrecht.be. 159 gebruikers vulden het onlineformulier in en gaven hun mening over Jeugdrecht.be.

Geeft Jeugdrecht.be praktijkwerkers een antwoord op vragen van de rechten van kinderen en jongeren?

 

Uit de resultaten van de bevraging besluiten we:

 • Jeugdrecht.be is en blijft een intersectoraal product.
 • Jeugdrecht.be wordt met beperkte middelen (samenwerking met het SAW) volledig gerealiseerd door de OSBJ.
 • Het stijgende diverse gebruikersaantal en de brede respons op de bevraging van een ruim werkveld bevestigen dit.
 • Jeugdrecht.be reikt verder dan de bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk en doorbreekt tevens het ‘sectorale denken’.
 • Hulpverleners, onderwijs, pleegouders, jeugdadvocaten, justitie,… iedereen die geconfronteerd wordt met vragen over rechten van jongeren ziet de meerwaarde in van Jeugdrecht.be.
 • Het e-zine is een belangrijke link naar de website met databank. Dankzij het e-zine vinden de gebruikers steeds opnieuw de weg naar de website. Ook het hebben van een concrete vraag is een reden om de site te bezoeken.
 • Artikels waarin praktijksituaties worden uitgediept, worden nog steeds gewaardeerd. Deze oorspronkelijke papieren vorm werd digitaal omgezet en vormt nog steeds de sterkte van Jeugdrecht.be.
 • Er is blijvende aandacht nodig voor de technische uitvoering, de vormgeving en de opbouw van de databank.
 • Sommige pagina’s van de website zijn voor verbetering vatbaar, bv. de pagina met links
 • De respondenten zijn over het algemeen tevreden over Jeugdrecht.be.


Unie van Jeugdadvocaten

20/02/2009

 

Een groep jeugdadvocaten, actief aan alle Vlaamse Balies en lid van de commissie Jeugdadvocaten van OVB, hebben de vzw “Unie van Jeugdadvocaten” opgericht.


Toneelvoorstelling over jongeren die graag gezien willen worden

20/02/2009

 

Een voorstelling voor jongeren over het jonge leven.

En iemand anders willen zijn.

Over het verschil tussen goed zot en goed bezig.
Over graag gezien willen worden.
Gebaseerd op waargebeurde feiten…

 

 


Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand en Onderwijs

20/02/2009


Minister Veerle Heeren en minister Frank Vandenbroucke ondertekenden een engagementsverklaring over de samenwerking van scholen en CLB’s met de residentiële voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand.
Ook de netten en de koepels van scholen en CLB’s en vertegenwoordigers van de werkgeverskoepels van de private voorzieningen BJB zullen deze verklaring ondertekenen.

 

 Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17