Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zakgeld voor kinderen met een handicap in de jeugdhulp

23/06/2008

In de Vlaamse begroting werd een plaatsje geruimd om het recht op zakgeld, dat sinds 1 juli 2006 geldt voor alle minderjarigen die residentieel geplaatst zijn, ook effectief hard te maken.


Nieuw decreet zorg- en bijstandsverlening in de steigers

23/06/2008

Dezer dagen bespreekt de Commissie Welzijn van het Vlaamse Parlement het decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening.


Nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp- maart 2008

11/03/2008


Nieuwe site voor pleegouders

10/03/2008

Met de website www.pleegouders.be wil de  Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw (VVP) haar werking via digitale weg bekend maken.


t Zitemzo Kids voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

25/01/2008

De Kinderrechtswinkels, vzw heeft reeds een jarenlange expertise in het informeren van minderjarigen over regelgeving die op hen van toepassing is, en dit in een voor hen begrijpbare taal. Zo bestaat er sinds 2004 de
'Zitemzo - folderreeks voor jongeren tussen 13 en 18 jaar.
Sinds kort is er nu ook de 'tZitemzo Kids voor kinderen van 8 tot 12 jaar.


Samenwerkingsakkoord gemeenschappen over opvang minderjarigen in Brussel

09/11/2007

Het ontwerpdecreet over het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake hulpverlening aan jongeren is in de Vlaamse regering goedgekeurd. Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Steven Vanackere, regelt met dit decreet de uitvoering van pedagogische afdwingbare hulpverlening ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17