Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vooraankondiging Dag van de Jeugdzorg 2013

21/05/2013

Vorig jaar werd de Prijs Jeugdzorg uitgereikt in het Koloniënpaleis van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en dit rond het thema vermaatschappelijking van de jeugdzorg. Ook dit jaar organiseert Jongerenwelzijn in samenwerking met de koepelorganisaties een ‘Dag van de Jeugdzorg’. Zet de datum van de volgende editie alvast in uw agenda! Dit publieksmoment vindt plaats op donderdag 3 oktober 2013 in de zalen van de zoo te Antwerpen (vlak naast station Antwerpen Centraal).

U mag van deze dag een combinatie van ernst, ontmoeting en ontspanning verwachten. Op de agenda staat alvast: een inleiding door minister Jo Vandeurzen, ex-opvoeder en stand up comedian Steven Mahieu zorgt voor de komische noot, we werpen een blik op het nieuwe thema voor de volgende editie, er is ruimte voor de voorstelling van de genomineerden en de uitreiking van de Prijs Jeugdzorg en een panelgesprek waarin de panelleden o.a. reflecteren over de toegankelijkheid van cultuur, de betekenis van cultuur voor jongeren, begeleiders en organisaties, etc.


Jongerenwelzijn presenteert Jaarverslag 2012

14/05/2013

Jongerenwelzijn stelt vandaag het Jaarverslag 2012 voor. Uit dit verslag blijkt dat bijna 27.000 kinderen en minderjarigen in de bijzondere jeugdzorg verbleven, bijna 1 op de 3 is jonger dan 10 jaar.

Het afgelopen jaar bleek een belangrijk scharniermoment. Er is een begin gemaakt met grootse veranderingen die de jeugdhulp de komende jaren ingrijpend zullen doen wijzingen. Jongerenwelzijn maakte een uitgebreide balans op van het voorbije jaar. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

 


Maak samen tijd voor agressiebeleid

24/04/2013

Icoba lanceert de campagne ‘Maak samen tijd voor agressiebeleid’. Centraal staat de vraag hoe een organisatie werk kan maken van een levendig agressiebeleid.

Vorige campagnes zoomden in op de verschillende onderdelen van een agressiebeleid: agressie bespreekbaar maken, interventie tijdens een incident, het belang van opvang en nazorg en preventief werken. Met deze campagne maken we de cirkel rond: hoe een beleid opstellen, bijsturen en levend houden. De nadruk ligt op een breed gedragen beleid, dat werkt op de verschillende preventieniveaus en dat duurzaam is.


JAP Adventure zomerprojecten

24/04/2013

JAP Adventure vzw werkt met jongeren die 'out' staan in de maatschappij, en geeft ze een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Concreet wil dit zeggen dat ze de jongeren uit hun dagelijkse omgeving meenemen om op avontuur te gaan. De projecten gaan meestal door in de zomervakantie, waarbij ze op stap gaan met groepjes van 6 tot 8 jongeren onder begeleiding van een 3-tal monitoren. Het team bestaat uit 15 personen,  volledig op vrijwillige basis. Tijdens de projecten proberen ze zoveel mogelijk zij aan zij te werken ipv begeleider-jongere. De meeste monitoren werken niet in de sociale sector, desondanks is JAP een uiterst professionele organisatie die al vele jaren ervaring heeft, en een zeer gemotiveerd team. Telkens voor JAP op project vertrekt wordt er een gedetailleerd draaiboek opgesteld waar alles tot in de kleinste puntjes staat uitgeschreven.
Ook deze zomer hebben ze weer verschillende projecten in peto. Meer informatie over JAP kan u vinden op www.japadventure.be.


Kenniskring Te-jongeren

20/03/2013

Iedere dag opnieuw proberen hulpverleners en begeleiders in hun dagelijkse praktijk creatieve oplossingen te vinden om kinderen en jongeren de hulp te geven die ze nodig hebben. Maar hun gevoel van onmacht en frustratie rond de steeds groeiende zorgvraag, het beperkte aanbod en de toenemende complexiteit van de problematieken is groot.

Wat?

Een kenniskring is een platform waarin professionelen die op zoek zijn naar soortgelijke kennis, elkaar kunnen ontmoeten. Op die manier kan er kennis worden uitgewisseld en ontwikkeld.

Concreet:

  • Vijf bijeenkomsten verspreid over 2013, met start op 25 april ‘13, en afsluit op 16 december ‘13:
  • Twee thematisch inhoudelijke bijeenkomsten in grote groep
  • Drie bijeenkomsten in kleine groepen, om complexe (anonieme) casussen te bespreken en zo expertise uit te wisselen.
  • In de kleine casusgebonden groepen is er plaats voor maximum twaalf deelnemers, en zorgen we voor een sector overschrijdende samenstelling.
  • Tegelijk gaan we de nodige tools aanbieden zodat opgedane expertise kan vertaald worden naar de praktijk van de eigen organisatie.


Lentedag pleegouders

18/03/2013

POV en VVP* nodigen u uit op hun Lentedag
Pleegouders versterken in Opvoeden
Zondag 28 april 2013
Provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug in 9185 Wachtebeke

Het project ‘Pleegouders Versterken in Opvoeden’ (PVO) heeft tot doel pleegouders van kinderen die moeilijk gedrag stellen extra te ondersteunen. Deze extra ondersteuning is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde en (in het buitenland) effectief gebleken methodes. Er werden twee verschillende ondersteuningsmodules ontwikkeld: één gebaseerd op het sociaal-interactioneel model van Gerald Patterson en één gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet van Haim Omer. De eerste richt zich tot pleegkinderen van 3 tot 12 jaar, de tweede tot pleegkinderen van 6 tot 17 jaar.


Jaarverslag Steunpunt Jeugdhulp

14/03/2013

Benieuwd naar wat we het afgelopen jaar allemaal hebben verwezenlijkt?

Hier leest u het allemaal.


Kamp DRPM - Cachet vzw

18/02/2013

Wij zijn Cachet VZW, een zelforganisatie die werkt met en voor jongeren met een jeugdhulpervaring. We willen deze ervaringen niet wegstoppen maar gebruiken om andere jongeren en hulpverleners te inspireren.
In ons nieuwste project willen we ons verdiepen in het Decreet rechtspositie van de minderjarigen. Jongeren hebben rechten in de hulpverlening, maar kennen die nog onvoldoende. Er is dus nood aan een bijzondere manier van communiceren over hun rechten, gemaakt voor én door jongeren.
Hiervoor zijn we op zoek naar jongeren van 14 tot 21 jaar die willen mee werken aan een filmproject over hun rechten in de jeugdhulp.


"Zuurstof voor de Bijzondere Jeugdzorg"

14/02/2013

Erkende en gesubsidieerde voorzieningen uit de Bijzondere Jeugdzorg kregen in 2010 de kans om in te tekenen op de Cera-projectoproep 'Deskundigheidsbevordering van begeleiders in de Bijzondere Jeugdzorg’. Een strenge, maar rechtvaardige jury, onder voorzitterschap van Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, selecteerde vervolgens tien Vlaamse voorzieningen die in 2011-2012 hun project realiseerden, vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van zorg grotendeels afhangt van de deskundigheid van de begeleiders.
De projecten werden na afloop gevraagd om hun expertise te delen.

Met trots wordt de reader "ZUURSTOF VOOR DE BIJZONDERE JEUGDZORG. Deskundigheidsbevordering van begeleiders in de Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen" voorgesteld.
Hierin delen alle tien de projecten hun ervaringen en aanpak ter inspiratie van collega-voorzieningen in de sector. Het geheel wordt doorspekt met duidingsteksten van experten in de materie, die de lokale projecten bekijken vanuit een helikopterperspectief.


Zachte kracht

28/01/2013

De bezielers van ZachteKracht bundelen hun passie voor de zeilsport met een sociale missie : bijzondere jongeren tussen 12 en 21 jaar nieuwe perspectieven en ervaringen aanreiken.
In nauwe samenwerking met voorzieningen actief in de jeugdzorg, biedt ZachteKracht bijzondere zeilprojecten aan. De zeilsport fungeert als uniek kader voor een pedagogische invulling vanwege de voorziening, gaande van ervaringsleren tot deblokkering, ontspanning, samenwerking enz.


Minister Vandeurzen hertekent jeugdhulpverlening

03/01/2013

Minister Vandeurzen bracht vandaag een bezoek aan De Wissel en stelde daar de plannen voor 2013 voor. Je leest het in de persmededeling.


Eindrapport Multifunctionele Centra

15/11/2012

Een sectoraal proefproject m.b.t. flexibele hulpverlening aan jongeren in de Bijzondere Jeugdbijstand (2007-2012): van flexibilisering naar flexibiliteit.


Onderzoeksrapport ‘Werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand'

17/10/2012

In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn deed Steunpunt Jeugdhulp het afgelopen half jaar onderzoek naar ‘Werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand: een review van bestaand onderzoek en een behoeftenonderzoek bij residentiële werkvormen’.


Parlementaire vraag over de gemeentelijke sancties bij overlast door jongeren

04/10/2012

De Vlaamse minister van Jeugd deelt de bezorgdheid van de Kinderrechtencommissaris en de Vlaamse Jeugdraad over de willekeur bij de aanwending van het GAS-systeem (gemeentelijke administratieve sanctie) om overlast door jongeren aan te pakken. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een vraag van Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck.
Hij zal samen met de minister van Welzijn en de minister van Binnenlandse Bestuur bekijken welke alternatieven voor het GAS-systeem aan gemeenten kunnen worden aangeboden. Hij denkt daarbij aan goede praktijken zoals bemiddeling dader-slachtoffer, herstelgericht groepsoverleg, gemeenschapsdienst en leerprojecten.


Jaarverslag Kind & Gezin

02/10/2012

Kind & Gezin heeft weer twee interessante publicaties:
het obligate jaarverlsag, maar daarnaast ook de brochure Het Kind in Vlaanderen 2011 over de leefsituatie van (jonge) kinderen in Vlaanderen.Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17