Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Studiedag Expertiseplatform Jeugdzorg

25/09/2012

Eind 2010 werd het Expertiseplatform Jeugdzorg opgericht, een platform bestaande uit vertegenwoordigers van de voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg, het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Jeugdhulp en de academische en onderzoekswereld. Als doel stelt het Expertiseplatform zich de sector van de (bijzondere) jeugdzorg te ondersteunen en te begeleiden in het ontwikkelen en aanbieden van een maximale kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie. Daartoe verwerft, ontwikkelt en verspreidt het Expertiseplatform expertise en kennis in en over de sector.
Op dinsdag 23 oktober 2012 organiseert het Expertiseplatform een studiedag rond ‘effectiviteit en efficiëntie in de bijzondere jeugdzorg’.


Cera Award 2013

19/09/2012

Wil je organisatie meestappen in het proces van technisch-wetenschappelijke vernieuwing, maar ontbreekt het jullie aan de juiste mensen en middelen? Nog tot 24 oktober heb je tijd om een project in te dienen bij Cera Award.

Alle info vind je hier.


Jeugdtherapeuten zonder Grenzen wint Prijs Jeugdzorg 2012

17/09/2012

Op 13 september vond de Dag van de Jeugdzorg plaats. Tijdens deze dat is uitgebreid stil gestaan bij grote veranderingen die op til zijn binnen de jeugdzorgsector. Daarnaast werd de Prijs Jeugdzorg uitgereikt aan Jeugdtherapeuten zonder grenzen. Klik hier voor meer informatie. 


Vlaamse consensustekst over voeding en beweging

12/09/2012

Deze tekst wordt op 6 september voorgesteld en is voor zorgverleners de basis om op een eenduidige manier voorlichting en informatie te geven over voeding en beweging.


Webcursus 'Wegwijs in Opvoedingsondersteuning'

03/07/2012

EXPOO, het expertisecentrum opvoedingsondersteuning, ontwikkelde samen met partners een webcursus 'Wegwijs in Opvoedingsondersteuning'.
De webcursus is een hulpmiddel waarmee professionals van op hun werkplek in minder dan een halve dag kennis kunnen maken met :

  • wat opvoedingsondersteuning is
  • wat de belangrijkste uitgangspunten zijn
  • hoe opvoedingsondersteuning in Vlaanderen is georganiseerd
  • aanbod opvoedingsondersteuning


De webcursus is gratis beschikbaar op www.expoo.be/webaanbod


Reintegration award VVGG 2012

21/06/2012

Reïntegratie, iedereen wil ergens bij horen. Dit geldt evenzeer voor mensen met een psychisch lijden. Vaak vormt de ziekte of het stigma of de opname als gevolg van die ziekte een scherm tussen hen en de samenleving. Daardoor dreigen sociale rollen (als werknemer, buur, vriend, collega, en soms ook ouder of partner) weg te vallen.
Na of tijdens de behandeling begint de patiënt aan de terugweg naar de maatschappij. Opnieuw die rollen opnemen (via werk, sociale relaties, wonen, ontspanning en vrijetijdsbesteding) vergt vaardigheden die soms (weer) moeten verworven worden. Verschillende ggz-projecten helpen de patiënt daarbij.
Het besef dat het proces van reïntegratie kan worden aangevat met de steun van hulpverleners en familie kan mensen sterker maken om hindernissen als onzekerheid, vooroordelen, onbegrip en stigmatisering te overwinnen.


Staten-Generaal. Met de kracht van de jeugd!

20/06/2012

Afgelopen maandag 18 juni werd op de Staten-Generaal Jeugdhulp de visie op jeugdhulp in 2020 voorgesteld en overhandigd aan minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de heer Jo Vandeurzen.

De opmaak van deze visie gebeurde in samenspraak met en na brede consultatie van de hele jeugdzorgsector.

Alles over deze Staten-Generaal is hier na te lezen.


Oproep Janusz Korczak Prijs 2012

11/06/2012

De dienst cultuur van de ambassade van Polen en Janusz Korczak Vlaanderen vzw reiken, ter gelegenheid van het Jaar van Korczak, een prijs uit ter waarde van 10 000 euro.

 

De Korczak Prijs 2012 prijs gaat naar een school (met een leerlingenraad) of een socio-culturele organisatie (die met kinderen en/of jongeren werkt) die een vernieuwend project uitwerkt om gelijke kansen te realiseren.

Project-aanvragen dienen opgestuurd te worden naar de dienst cultuur van de ambassade van Polen, t.a.v. dhr. Thomas Vanhauwaert (Flageyplein 18, 1050 Brussel) tegen uiterlijk 5 oktober 2012.


Awel

05/06/2012

Op 17 mei, de werelddag van de Kinder- en Jongerentelefoons, start KJT een nieuw hoofdstuk. En ruilt de naam ‘KJT Vlaanderen’ in voor ‘Awel’.
Een nieuwe naam betekent ook een nieuw logo en een nieuwe website. Awel.be is een mobiele site waardoor kinderen en jongeren nu nog makkelijker de weg vinden naar Awel.


Het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen kiest een nieuwe koers

21/05/2012


Een inclusieve samenleving in 2020: van droom naar werkelijkheid (Perspectiefplan 2020)

11/05/2012


Oproep lokale projecten in de bestrijding van kinderarmoede 2012

09/05/2012


Oproep kandidaatstelling - Prijs Jeugdzorg: "Vermaatschap-pelijking van de jeugdzorg"

26/03/2012

Op de Dag van de Jeugdzorg van vorig jaar werd het nieuwe thema voor de Prijs Jeugdzorg aan het publiek voorgesteld. Met het thema snijden we een actueel vraagstuk aan, namelijk de vermaatschappelijking van de zorg, van de jeugdzorg in het bijzonder.
Zorg mag nooit geïsoleerd zijn. Zorg wordt versterkt als ze ankerpunten vindt in de brede gemeenschap. Omgekeerd betekent het zich openstellen voor onze zorg een verrijking voor onze maatschappij.
We zijn er allen van overtuigd dat jongeren en hun gezinnen ten volle laten deelnemen aan de maatschappij een cruciale doelstelling van onze zorg is. Deze prijs Jeugdzorg gaat dan ook op zoek naar initiatieven die dit concretiseren en dit binnen de specifieke setting van de bijzondere jeugdzorg. Initiatieven die activeren, die via opleiding, tewerkstelling en vrijetijdsbesteding jongeren daadwerkelijk terug inzetten in het actieve leven. Maar ook projecten die andere maatschappelijke actoren, zoals sociaal beleid, huisvesting, het buurt- en socioculturele leven, etc. effectief in beeld brengen bij de begeleiding van jongeren. We zoeken kortom initiatieven die de brede maatschappij activeren om mee verantwoordelijkheid te dragen voor de ondersteuning van jongeren in de jeugdzorg en ervoor zorgen dat jongeren en hun gezinnen kunnen ontplooien tussen u en ik, als buur in onze buurt.
 


Staten-Generaal voor de Jeugdzorg - schriftelijke reacties

23/03/2012

Jongerenwelzijn organiseert op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en in samenwerking met het Raadgevend Comité een Staten-Generaal voor de Jeugdzorg. Deze Staten-Generaal wil de visie van de jeugdzorg in 2020 presenteren. Een dergelijk werkstuk wordt uiteraard opgesteld door en met de hele jeugdzorgsector. De opmaak van de visietekst gebeurt stapsgewijs en aan de hand van een aantal thema’s.
De thema’s zijn:

  • De positie van de bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulpverlening en samenwerking
  • Zorg op maat in het private hulpaanbod
  • Zorg op maat in de beveiligde opvang
  • Kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en participatie

De themagroepen en rondetafels vonden ondertussen plaats.
De besprekingen van de themagroepen vertrokken van een startnota en resulteerden in een themarapport.
Op de rondetafels werd een aantal stellingen werd besproken die onder meer voortvloeiden uit de gesprekken met de experten van de themagroepen en uit de themarapporten zelf.

Schriftelijke reactie en reflectie op thema’s en stellingen kan nog tot 15 april.


Cartoonwedstrijd 'Handicap: een zaak van mensenrechten'

15/03/2012

GRIP, Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap vzw, organiseert in 2012 de 2de editie van haar cartoonwedstrijd met als thema ‘Handicap: een zaak van mensenrechten’.
Handicap is een dankbaar onderwerp om ergens de draak mee te steken. We zoeken cartoons die origineel zijn en niet lachen met de beperking zelf, maar met de beperkingen van de omgeving, in de omgang met of de kijk op mensen met een handicap. Cartoons die op een humoristische manier tonen hoe mensen met een handicap een meerwaarde zijn, hoe een diverse samenleving inclusief is en participatie mogelijk maakt op alle domeinen.Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17