Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dossier: jongeren en seksualtiteit. Het recht op seksuele gezondheid en ontwikkeling.

30/05/2011

Het kinderrechtencommissariaat maakte in samenwerking met Sensoa, Jeugd en Seksualiteit en de Vlaamse Jeugdraad het dossier ‘Jongeren en seksualiteit. Het recht op seksuele gezondheid en ontwikkeling.’ Dit dossier heeft een positieve kijk op seksualiteitsbeleving en bevat aanbevelingen en voeding voor debat. Klik hier voor meer informatie over het dossier.


Jaarverslag Jongerenwelzijn

23/05/2011

Het jaarverslag 2010 van het agentschap Jongerenwelzijn is er.

"De voornaamste vaststelling is dat vorig jaar 26 235 kinderen en jongeren te maken hadden met de bijzondere jeugdbijstand, een stijging met meer dan 7% in vergelijking met 2009. De stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van pleegzorgplaatsingen en thuisbegeleidingen, maar ook aan het feit dat meer jongeren langdurig in de bijzondere jeugdzorg blijven. Ook de betere registratie heeft zijn effect."


Hulpmiddel bij het schrijven van een methodiekbeschrijving

19/05/2011

Het NJI heeft een handreiking opgesteld met praktische aanwijzingen voor het systematisch beschrijven van overdraagbare methodieken. Er staat in welke onderwerpen aan bod moeten komen, hoe concreet je de aanpak moet uitwerken en hoe je de beschrijving vorm geeft. Geïnteresseerd? Download de handreiking hier.


Oproep gezinsvriendelijke geestelijkegezondheidstrofee

10/05/2011

Word voor twee jaar de winnaar van de gezinsvriendelijke geestelijkegezondheidstrofee en ga voor de G3 prijs! Organisator Smilies geeft met deze prijs een positieve stimulans aan hulpverleners of hun organisatie die bijzondere inspanningen leveren om de persoon met psychische problemen te zien in zijn gezinscontext en daarbij ook het gezin respecteren en helpen. Voor meer informatie klik hier.


Geïntegreerd aanbod voor relatieproblemen en bij echtscheiding

06/05/2011

Lees hier de persmededeling van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen over het geïntegreerd aanbod voor relatieproblemen en bij echtscheiding voor ouders en hun kinderen.


Evaluatierapport Decreet Integrale Jeugdhulp 2011

03/05/2011

Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft een evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar het Decreet Integrale Jeugdhulp uit 2004. Dit onderzoek focust op de beleidslijnen die zijn ingezet en de effecten die deze beleidslijnen hebben op het jeugdhulpverleningsveld. Klik hier om de onderzoeksresultaten en aanbevelingen te lezen.


Debat: de jeugd van tegenwoordig!

27/04/2011

Steunpunt Jeugdhulp bezocht gisteravond het debat 'De Jeugd van Tegenwoordig' georganiseerd naar aanleiding van 'Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011'. Diversiteit vormde de leidraad door de discussie; wat is de plaats van jongeren in multiculturele hoofdsteden van vandaag? Naar wie luisteren ze en naar wie kijken ze op? Voor meer informatie over het debat en Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad klik hier.


Oproep Impulsfonds Migrantenbeleid

21/04/2011

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding lanceert de oproep 2011 voor het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. Dit is een jaarlijkse oproep voor projecten die maatschappelijke integratie van personen van vreemde nationaliteit of herkomst bevorderen. De uiterste datum voor het insturen van een project is 13 mei (digitaal) of 20 mei (per post). Voor meer informatie klik hier.


Toolkit voor kind met trauma

21/04/2011

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft een Toolkit Kind en Trauma samengesteld. De toolkit bestaat uit een brochure en een website en is bedoeld voor leerkrachten van groep 5 tot en met 8 (leeftijd 8 -12). De toolkit helpt leerkrachten leerlingen te ondersteunen die een schokkende ervaring hebben meegemaakt. Voor meer informatie klik hier.


BNP Paribas Foundation

20/04/2011

De BNP Paribas Foundation doet een oproep aan verenigingen die via educatieve projecten kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden steunen om zich kandidaat te stellen voor het Award Programma. Met het winnen van een Award krijgen verenigingen financiële steun voor hun project. De uiterste datum voor het insturen van een project is 1 juni 2011. Voor meer informatie klik hier.


Geen uitbreiding gemeentelijke administratieve sancties zonder wettelijk kader.

15/04/2011

Deze week stuurden enkele organisaties, waaronder Steunpunt Jeugdhulp, een brief aan minister Stefaan De Clerck. We dringen erop aan dat er met de bevoegde personen een debat ten gronde gevoerd wordt over de kwestie van de GAS. Het is belangrijk dat er eerst een sluitend wettelijk kader komt over wat, wie en hoe in het kader van overlast gesanctioneerd kan worden.


De jeugd van tegenwoordig!?

13/04/2011

De jeugd van tegenwoordig!? Naar wie luisteren onze jongeren nog ?

Debat over opgroeiende jongeren en diversiteit in de stad.
Met Karin Heremans, Bruno Vanobbergen, Kwinten Fort en Sven Pichal.

Dinsdag 26 april 2011 – 20u15 - HETPALEIS, Theaterplein, 2000 Antwerpen


Onderzoeksnieuws

06/04/2011

Onder onderzoeksnieuws houdt het Steunpunt Jeugdhulp onderzoeksontwikkelingen bij die relevenant zijn voor de jeugdhulp. Daarnaast doen we verslag van congressen en studiedagen.


Infovergaderingen Groene Zorg 2011

30/03/2011

Steunpunt Groene Zorg vzw organiseert regelmatig infovergaderingen waarop de WERKING VAN GROENE ZORG wordt voorgesteld.
Inhoud: mogelijkheden van zorgboerderijen, regelgeving zorgboerderijen, voorstelling Steunpunt Groene Zorg.

Klik hier voor alle praktische info.


Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel gestart

29/03/2011

Eindelijk is het zo ver: de officiële start van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een feit !
Net als in de andere Vlaamse provincies is er sinds kort een samenwerkingsverband tussen de verschillende diensten voor pleegzorg. Op 1 januari 2011 verenigden voor Vlaams-Brabant en Brussel 9 diensten vanuit verschillende sectoren hun krachten: Centrum Pleegzorg Kessel-Lo, Jeugdzorg in Gezin, Kiezen voor Kinderen, Kinderdienst, Oikonde Leuven, Onderweg, Open Gezin, Open Thuis Jeugd en Opvang. Vereniging van krachten verhoogt immers de inzet naar een meer kwalitatieve hulpverlening.Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17