Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wie werkt er met steungezinnen? – Wie wil hierover ervaringen uitwisselen?

29/03/2011


‘Voorkomen is wijs’

10/03/2011

Met drie studiedagen rondt Icoba de sensibilisatiecampagne ‘Voorkomen is wijs’ af. Het gaat om de preventie van agressie op de werkvloer. Meer specifiek agressie gericht tegen werknemers actief in de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.


Youth at Risk kent uitbreiding in Vlaanderen

07/03/2011

YAR (Youth at Risk) is een hulpprogramma dat zich richt op jongeren vanaf 16 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Concreet gaat het om jongeren die op meerdere levensterreinen (gezin, school en vrije tijd) problemen hebben en herhaaldelijk in contact kwamen met de politie.
In 2007 werd YAR, op initiatief van de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin geïntroduceerd in Vlaanderen. Tot op heden werd het programma aangeboden in de provincies Antwerpen en Limburg. De Vlaamse Regering besliste vandaag, op initiatief van minister Vandeurzen, om YAR uit te breiden naar Vlaams-Brabant en Brussel. 25 jongeren zullen in 2011 een traject YAR lopen. Om dit te realiseren zet de minister een extra bedrag in van 300.000 euro.


'Door het lint' - omgaan met agressie

01/03/2011

Op 1 maart brengen het OCMW en het gemeentebestuur de methodiek ‘Door het lint’ op de markt. ‘Door het lint’ werd ontwikkeld door Jonas van Olmen, welzijnsmedewerker voor het leerproject assertiviteit – omgaan met agressie Mol. Doorheen zijn ervaringen met cliënten ontdekte hij dat zelfinzicht in de oorzaken en aanleidingen van agressie een uitweg biedt voor verstokte heethoofden. De methodiek helpt professionelen binnen het welzijnswerk en doet hun cliënten inzicht krijgen in hun kwaadheidsopbouw.


Fonds Lydia Chagoll - Projectoproep voor organisaties

24/02/2011

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat ons land in 1991 heeft geratificeerd, zet alle kinderrechten netjes op een rij en geeft kinderen een juridische basis om hun rechten afdwingbaar te maken.

Dat er, ondanks dat alles, toch nog kinderen zijn die uit de boot vallen, is schrijnend. Al te vaak nog worden kinderen het slachtoffer van geweld, worden ze op de vlucht gedreven of krijgen ze gewoon niet de kansen en het respect dat ze verdienen, waardoor ze veel harder moeten knokken om ergens te geraken.

De ‘Lydia Chagoll Prijs – Voor een glimlach van een kind’ wil daar iets aan doen. De Prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon, groep of vereniging, die met een bijzonder project inspanningen levert om het respect voor kinderen en hun rechten, ongeacht hun afkomst of nationaliteit, te promoten en onderdrukking en discriminatie tegen te gaan.


Folder BZW

15/02/2011

De federatie voor autonome diensten Begeleid Zelfstandig Wonen zetten hun werking in de kijker via een nieuwe folder.


E-communicatie in de jeugdzorg

08/02/2011

Het KHLim-departement SAW werkte mee aan een Europees onderzoek naar de mogelijkheden van e-communicatie tussen enerzijds scholen, instellingen voor gehandicapten en andere voorzieningen voor jeugdzorg, en anderzijds de ouders van jongeren met een zorgbehoefte.
De resultaten van het onderzoek zijn nu beschikbaar op de website van KHLIm onder externen/mentoren/SAW of door te klikken op deze link.


Eerste verslagen ad hoc Commissie Jeugdzorg

07/02/2011

De ad hoc Commissie Jeugdzorg van het Vlaamse Parlement hoorde sinds oktober 2010 een aantal deskundigen en spelers op het veld van de jeugdzorg. Recent werden de eerste verslagen van de hoorzittingen op de website van het Vlaamse Parlement geplaatst. Je vindt ze via deze link.


Advies Kinderrechtencommissariaat rond zorgtekort in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg

01/02/2011

Op 12 januari 2011 lichtte het Kinderrechtencommissariaat zijn advies rond zorgtekort in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg toe in de Commissie Jeugdzorg van het Vlaamse parlement.
Het advies is het resultaat van een participatief reflectieproces dat het Kinderrechtencommissariaat samen met verschillende experts organiseerde gedurende de periode juli - september 2010, met procesbegeleiding door Kurt De Backer, stafmedewerker van het Steunpunt Jeugdhulp.


Hoe ga je om met seksueel grensoverschrijdend gedrag?

27/01/2011

Steeds meer slachtoffers komen naar buiten met verhalen over seksueel misbruik. Dit doet je ongetwijfeld stilstaan bij de vraag: “Hoe gaan we om met seksueel grensoverschrijdend gedrag?” Een pasklaar antwoord is er niet, wel heel wat handvaten die je verder op weg helpen. We zetten ze even op een rijtje.


Voor alle duidelijkheid

22/12/2010


Als je ouder drinkt: info- en doe boekjes

08/12/2010


Minister bezoekt Wingerdbloei

02/12/2010

Op woensdag 1 december 2010, bracht Minister Vandeurzen een bezoek aan Wingerdbloei in Antwerpen. De voorziening is een pionier van het MFC-proefproject en één van de tien multifunctionele centra in Vlaanderen. De voorziening begeleidt meisjes van 3 tot 18 jaar en jongens van 16 tot 18 jaar. Met het bezoek wil Minister Vandeurzen de waarde van MFC-plaatsen in Vlaanderen benadrukken. Ouders en begeleiders getuigen over hun ervaringen met en beleving van de multifunctionele werking. 

ATV maakte er een repportage van: bekijk hier het filmpje.

Lees de perstekst


CAW's ook voor kinderen: visiedossier

29/11/2010

Dit visiedossier biedt visie op het werken met kinderen voor beleidsmakers en voor CAW directies. We bekijken hoe werken met kinderen past in de algemene van het CAW, hoe het zit met de rechtspositie van kinderen, welk theoretisch kader bruikbaar is, wat een kwaliteitsvol eerstelijnsaanbod zou kunnen zijn op vlak van preventie, onthaal en begeleiding. Tot slot worden de organisatorische vereisten en randvoorwaarden onder de loep genomen.

Meer info en bestellen


Tonuso experimenteert met eigen sociale netwerksite

29/11/2010

Tonuso bouwde een eigen sociale netwerksite om jongeren te laten experimenteren op vlak van communicatie. Ook om ouders beter te bereiken schakelt Tonuso het internet in.

Dankzij sponsoring van Telenet Foundation heeft Tonuso al heel wat mooi werk kunnen verrichten. Maar er is nog veel werk, ze zijn er nog niet.Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17