Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Enquête noden en behoeften seksuele en relationele vorming in de Bijzondere Jeugdzorg

22/11/2010

Er bestaat nog maar weinig onderzoek naar relationele en seksuele vorming bij kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Daarom willen wij met dit onderzoek de huidige stand van zaken nagaan en noden en behoeften van opvoeders in kaart brengen. We wensen o.a. te weten te komen hoe de opvoeders staan tegenover seksualiteit en relaties bij kinderen, hoe zij kinderen in de bijzondere jeugdzorg ervaren op het gebied van relaties en seksualiteit en in welke mate zij relationele en seksuele vorming in de bijzondere jeugdzorg mogelijk en nodig vinden.


Conferentiedag: Geweldloos verzet in gezin & klas

18/11/2010

Opvang, VUB en UZ-VUB organiseren op 21 januari een studiedag over non-violent resistance naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe boek van Haim Omer. Idan Amiel, co-auteur van verschillende hoofdstukken uit het boek en één van de sleutelfiguren met betrekking tot de ontwikkeling van deze methodiek, verzorgt naar aanleiding hiervan 3 lezingen. Meer informatie over inhoud, inschrijvingsmodaliteiten en dergelijke vind je in

deze folder...


20 november kinderrechtendag

15/11/2010

20 november is de dag van de kinderrechten. Zowel bij het Kinderrechtencommissariaat als bij Unicef vind je educatief materiaal om met kinderen en jongeren iets te doen.


Maat in de shit voor de bijzondere jeugdzorg

03/11/2010

Hoe praat ik met jongeren over cannabis?
Wat kunnen jongeren doen als ze zich zorgen maken over het gebruik van een vriend?
Wil u in de voorziening stilstaan bij cannabisgebruik en hoe jongeren hun vrienden kunnen helpen als er problemen zijn? Dan is Maat in de Shit er voor u!

 


Congres Jeugd in Onderzoek: Wijzer in implementeren (NL): oproep bijdragen

03/11/2010

Op 18 maart 2011 gaat het jaarlijkse Nederlandse Congres Jeugd in Onderzoek door. Het thema dit jaar is; implementatie van verandering. Ze roepen op om bijdragen in te dienen.

Meer info op onze kalender


Verlenging kandidatuurstelling Prijs Jeugdzorg 2010

27/10/2010

Om potentiële kandidaten nog wat tijd te gunnen voor het indienen van hun kandidatuur voor de Prijs Jeugdzorg 2010 verlengen we de termijn voor inschrijving tot 30 november 2010.
Uw kandidatuur stellen kan dus nog steeds per post naar Globaal Plan Jeugdzorg, Koning Albert II-laan 35 bus 32, 1030 Brussel en elektronisch naar globaalplanjeugdzorg@vlaanderen.be.


Nu ook E-communicatie in de jeugdzorg?

27/10/2010

Het KHLim-departement SAW werkt mee aan een Europees onderzoek naar de mogelijkheden van e-communicatie tussen enerzijds scholen, instellingen voor gehandicapten en andere voorzieningen voor jeugdzorg, en anderzijds de ouders van jongeren met een zorgbehoefte. De onderzoekers gaan op zoek naar good practices en naar de behoefte tot inzet van e-communicatiemiddelen.


Fonds Dieter steunt BJZ jongeren na hun humaniora

20/10/2010

Het Fonds Dieter wil steun verlenen aan jongeren die het door een problematische familiesituatie moeilijk hebben, vooral jongeren toevertrouwd aan de bijzondere jeugdzorg.
Zij kunnen financiële steun en begeleiding vragen om hun studies na de humaniora verder te zetten.

Het Fonds wendt hiertoe het cultureel maatschappelijk erfgoed aan van Renaat Van Elslande, wiens politiek engagement in de lijn lag van deze doelstelling.
In 2009 verleende het Fonds steun aan 10 studenten voor een totaalbedrag van 7100 euro.
Kandidaturen kunnen het hele jaar ingediend worden, maar best gebeurt dit voor de zomervakantie.
 


Gezocht: regelgeving die de hulp- en dienstverlening aan jongvolwassenen bemoeilijkt

15/10/2010


Persvoorstelling boek: Niemand weet dat ik een mens ben.

05/10/2010

Opvang, vzw en Minor Ndako nodigen u uit op de persvoorstelling van een boek over niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Het boek werd geschreven door Erwin Mortier en Lieve Blanquaert. De voorstelling gaat door op 7 oktober.

Meer info


Van over naar met: een participatief proces met jongeren over hulpverlening in Leuven.

28/09/2010

Op 12 oktober stelt het Riso Vlaams-Brabant een rapport voor van een participatieproces met jongeren over hulpverlening. Deze voorstelling gaat door in GC De Wildeman in Herent.

Meer lezen


 


Stap mee op tegen armoede op 17 oktober

28/09/2010

Traditioneel organiseren de Verenigingen waar Armen het woord voeren op zondag 17 oktober een actiedag waar zij extra aandacht vragen voor de armoedeproblematiek.
Dit jaar, naar aanleiding van het Europees jaar van de armoede en het Belgisch voorzitterschap, willen de verenigingen ruimer mobiliseren.
Wij roepen alle medewerkers en cliënten dan ook op om samen armoede te bannen.
Kom op zondag 17 oktober mee naar Brussel en stap op tegen armoede en voor een verhoging van de minimuminkomens.
Dit jaar is het thema de verhoging van de minimuminkomens, zowel de vervangingsinkomens als de laagste lonen.
Ook de vakbonden spreken zich volgende week uit over hun engagement in deze actie.

 

Meer info: www.17oktober.be
 


Publicatie: Veiligheid in de residentiële jeugdzorg.

20/09/2010

Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg.


Slachtoffer-daderbemiddeling Leuven zoekt vrijwillige bemiddelaars

14/09/2010

De Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven (BAL) doet een aanbod van bemiddeling aan daders en slachtoffers betrokken bij strafbare feiten. Sinds vijf jaar bemiddelen ook vrijwilligers in strafbare feiten, gepleegd door minderjarigen.
lees meer


Oproep kandidaatstelling Prijs Jeugdzorg 2010: Perspectieven voor jongvolwassenen

07/09/2010

Ook dit jaar organiseert het Agentschap Jongerenwelzijn de uitreiking van de Prijs Jeugdzorg. De editie 2010 staat volledig in het teken van: "Perspectieven voor jongvolwassenen in de (bijzondere) jeugdzorg".



Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17