Steunpunt Jeugdhulp

Reacties op jeugddelinquentie

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

 • De vlaamse Gemeensachap
 • De Federale Overheid

1. DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

De Vlaamse Gemeenschap subsidieert de erkende voorzieningen en diensten van de Bijzondere Jeugdzorg evenals de projecten. Deze organisaties van de Bijzondere Jeugdzorg richten zich niet alleen tot jongeren die delicten pleegden maar ook tot jongeren in een problematische opvoedingssituatie. Het Globaal plan voor de jeugdzorg voorziet ook een aantal nieuwe mogelijkheden.

HCA-diensten - GKRB-projecten - Youth-at-risk - Proeftuinmodel - Gemeenschapsinstellingen - Opvang 18-23 jarigen - Federaal centrum

Diensten voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen (HCA)

Deze diensten richten zich exclusief tot minderjarigen die delicten pleegden en hun ouders.

Ze staan in voor de:

- Slachtoffer-daderbemiddeling
- Hergo (herstelgericht groepsoverleg)
- Gemeenschapdienst
- Leerprojecten
- Ouderstage

Ga naar de cijfersgegevens van de HCA-diensten.

Gestructureerde Kortdurende Residentiële Begeleiding (GKRB)

Doelgroep
Jongeren voor wie het huidige hulpaanbod geen afdoend antwoord meer biedt en die na een verblijf in tal van voorzieningen in een gemeenschapsinstelling (GI) werden geplaatst.

Doel
Snellere uitstroom realiseren van de jongeren uit de GI's. De 222 plaatsen in de GI's staan onder voortdurende druk.

Wat

 • De GKRB-projecten bieden een intensieve begeleiding die gericht is op het herstellen van de verbinding tussen de jongere en zijn leefomgeving.
 • Plaatsingsduur van 6 maanden.

Youth at risk

Doelgroep
Veelplegers die op meerdere terreinen van hun leven mislopen.

Wat
Een zeer gestructureerd programma dat start met één residentiële week, gevolgd door een ambulant traject waarbij veel vrijwilligers worden ingeschakeld. 

 • Overgenomen vanuit het buitenland waar de effectiviteit reeds werd bewezen.
 • Looptijd van 9 maanden.
 • Voorziene capaciteit van 25 tot 30 jongeren.

Meer info op www.yarvlaanderen.be

Proeftuinmodel

Doelgroep
Jongeren die een MOF pleegden.

Wat

 • Nieuw aanbod tengevolge van het globaal plan jeugdzorg 2006: begeleiding en behandeling van delictplegers (geen veelplegers) binnen private aanbod.
 • Gestructureerd intensief hulpverleningsprogramma dat residentieel (gesloten regime) start, nadien semi-ambulant en ambulant. 
 • De Overstap in Antwerpen is één van deze proeftuinen die in 2006 van start gingen. Dit pilootproject wordt gekoppeld aan effectiviteitonderzoek.
 • Voor 2 x 40 plaatsen: voor jongens en meisjes.

Gemeenschapsinstellingen

Door een besluit van de Vlaamse regering van 18 oktober 1989 werden de vroegere rijksopvoedingsgestichten omgedoopt tot gemeenschapsinstellingen. De gemeenschapsinstellingen (GI) fusioneerden door het decreet van 12 december 1990 tot twee instellingen met eigen financieel beheer.

 • De Zande, met een afdeling voor jongens in Ruislede en een afdeling voor meisjes in Beernem.
 • De Kempen, met een afdeling voor jongens in Mol-Hutten en in Mol-Markt.

Deze voorzieningen hebben de decretale opdracht om de functies van gesloten opvoeding, opvang en observatie te voorzien. Ze zijn een aanvulling op privé initiatieven voor jongerenopvang. Zij nemen een specifieke plaats in omwille van de opnameplicht van de aan hen toevertrouwde minderjarigen. De beslissing tot opname kan alleen verlopen via een jeugdrechter.

In het Globaal plan:

 • Uitbreiding van GI met 20 plaatsen in 2008 (op campus de Kempen).
 • Opzetten van een behandelingsprogramma in één leefgroep van  Campus de Kempen van de GI te Mol. Gekoppeld aan effectonderzoek.
  Pas na effectiviteitonderzoek, eventuele beslissing tot verdere uitbreiding

specifiek aanbod voor de 18-23 jarigen

 • Oprichting van een afzonderlijke gemeenschapsinstelling voor de 18-23 jarigen met ongeveer 20 plaatsen.

Oprichting van twee voorzieningen cat 1bis met telkens ongeveer 13 plaatsen.
 

2. DE FEDERALE OVERHEID

aanbod voor de meerderjarige en minderjarige gedetineerden in het federaal centrum

De federale overheid is verantwoordelijk voor het gesloten federale centra en voor de voorzieningen in de psychiatrie. Na de veroordeling van België door het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg, werd de mogelijkheid om minderjarigen tijdelijk in de gevangenis te plaatsen, afgeschaft. Dit leidde tot een nijpend tekort aan gesloten plaatsen, zodat met een noodwet een federaal centrum werd opgericht.
Hier vind je het evaluatierapport uit 2004 (Everbergrapport - pdf-document).

De nieuwe jeugdwet voorziet de oprichting van nieuwe gesloten federale centra voor de jongeren die een gevangenisstraf krijgen na de uithandengeving. De infrastructuur en de bewaking van deze gedetineerden is federale bevoegdheid. Het pedagogische aanbod gebeurt door de Vlaamse gemeenschap.

 

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina