Steunpunt Jeugdhulp

Juridische helpdesk

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Stel je juridische vraag

Vul het vragenformulier in.

Voor wie?

Voor alle jeugdhulpverleners.

Welke soort vragen kan je stellen?

Vragen over...

  • de positie van ouders en kinderen: over afstamming, ouderlijk gezag en ouderlijke verantwoordelijkheid, huwelijk en echtscheiding, samenwonende ouders
  • gerechtelijke procedures: de aanwezigheid op de jeugdrechtbank, contacten met de consulenten, recht op een vertrouwenspersoon en een advocaat, inspraak en initiatief door kinderen en dit niet alleen in jeugdbescherming maar ook in andere procedures
  • de bekwaamheid van minderjarigen om contracten te sluiten
  • grondrechten: vrije meningsuiting, godsdienst en onderwijs, brief- en telefoongeheim, contact tussen familieleden, recht op opvoeding en rechtvaardige straffen, verbod op kinderarbeid,...
  • minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit pleegden of schade veroorzaakten,  algemene vragen en specifieke afhandelingsvormen van jeugddelinquentie, bijvoorbeeld herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg (Hergo), gemeenschapsdienst of leerprojecten
  • ...

HOe Een juridische vraag stellen?

Je kan het vragenformullier invullen, met duidelijke vermelding van je naam, je organisatie en je sector. 
Deze gegevens zijn noodzakelijk opdat wij uw vraag kunnen beantwoorden.

Na het verzenden van je vraag, krijg je een bevestiging te zien dat je vraag aan ons werd doorgegeven.  We proberen je zo snel mogelijk antwoord te bieden. Ontvang je van ons geen antwoord, kijk dan ook zeker je SPAM even na. Mogelijk is ons antwoord daar terecht gekomen en anders laat je het ons best even weten: helpdesk@steunpuntjeugdhulp.be


Je kan ook mailen naar helpdesk@steunpuntjeugdhulp.be wanneer het vragenformulier niet zou werken.
 

Elke vraag wordt vertrouwelijk behandeld. Veel voorkomende vragen worden anoniem verwerkt in de juridische FAQ.


FAQ categorie *
Andere categorie
Naam *
Sector * Andere
Organisatie
Email *
Typ hier uw vraag *