Steunpunt Jeugdhulp

Aanbod op maat

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Naast de thema's die we de voorbije jaren uitwerkten, heeft Steunpunt Jeugdhulp ook een aanbod op maat. We gaan graag in op vragen naar vorming, procesbegeleiding, projecten op terreinen die voor de jeugdhulp van belang zijn.

In ons aanbod op maat combineren we inhoudelijke kennis en methodische deskundigheid om jouw vraag aan te pakken. We werken ontwikkelingsgericht en blijven zo dicht mogelijk bij de praktijk om de door jou gewenste resultaten te bereiken.

Voorbeelden

  • Begeleiden van beleidsdagen van organisaties. We richten ons daarbij op het verbreden van de blik van organisaties en het genereren van nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van de organisatie.
  • Implementatie van het Decreet Rechtspositie Minderjarigen in organisaties.
  • Teamvormingen over juridische aspecten, het Decreet Rechtspositie, doelstellingen bepalen, dossier, participatie, …
  • Vragenuurtjes in teams (we komen langs om op de teamvergadering vragen over een specifiek thema te beantwoorden).
  • Het mee-organiseren van een studiedag.
  • Opzetten en input leveren voor denktanken.
  • Mee ontwikkelen en ondersteunen van deskundigheidsbevordering in organisaties.
  • Procesbegeleiding bij inhoudelijke en methodische uitbreiding van organisaties.

Interesse


Verstuur deze pagina