Steunpunt Jeugdhulp

Wat kan je vragen aan Osbj?

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Afdrukbare versie van dit e-zine (pdf-document)


OSBJ wil nog meer aandacht besteden aan vragen van individuele diensten en voorzieningen.

We verduidelijken hieronder graag met welke vragen jullie bij ons terecht kunnen.
De Osbj-helpdesk beantwoordt alle vragen naar info over de sector, vragen met betrekking tot projecten van Osbj, vragen over artikels op de site, pedagogische vragen …
Deze vragen kunnen jullie stellen via mail of telefonisch (02/513 15 10).
 

De juridische helpdesk behandelt juridische vragen van mensen die werken in de sector.
De juridische helpdesk staat ter beschikking van alle werknemers van de sector Bijzondere Jeugdzorg. Je kunt je vraag stellen via www.osbj.be
 

Nieuw is dat we meer tijd zullen besteden aan de volgende vragen:

1. Vragen naar uiteenzettingen/vorming

Als je toelichting wenst over een bepaald onderwerp voor alle begeleiders uit jouw voorziening komen we die graag geven.
We gaan in (/behandelen) op jouw vraag als:

 • we voor kennis van het onderwerp beroep kunnen doen op de deskundigheid van één of meerdere stafmedewerkers;
 • het voor een groep van minimaal 20 personen is;
 • we de agenda’s van de stafmedewerkers geraadpleegd hebben en daaruit blijkt dat er een stafmedewerker ingezet kan worden om de toelichting te geven.

 

2. Vragen naar uitwerking van inhoudelijke thema’s

We willen je ondersteunen bij het verdiepen en uitwerken van inhoudelijke thema’s. Dit zijn onderwerpen, vragen of uitdagingen die je wilt aanpakken in samenwerking met een aantal andere voorzieningen of diensten (sectoraal of intersectoraal). OSBJ kan zorgen voor expertise, procesbegeleiding, verspreiding in de sector...
We gaan in op (/behandelen) jouw vraag als:

 • het thema uitdiepen in het belang is van de sector Bijzondere Jeugdzorg;
 • het thema relevant is voor de jeugdzorg in Vlaanderen;
 • we de resultaten kunnen verspreiden.

 

3. Vragen naar begeleiding van experimenten

Experimenten zijn initiatieven van één of meerdere organisaties die een concreet probleem of uitdaging in de Bijzondere Jeugdzorg aanpakken en die nieuw zijn voor de sector in Vlaanderen.

 • We gaan in op (/behandelen) jouw vraag als:
 • de uitdaging maatschappelijk relevant is;
 • we de nodige knowhow in huis hebben of kunnen verwerven;
 • het thema uitdiepen in het belang is van de sector Bijzondere Jeugdzorg;
 • we de resultaten kunnen verspreiden.


In al onze opdrachten vertrekken we van onze eigen visie en missie. We maken vooraf duidelijke afspraken over ons engagement, over wat je kan verwachten en over wat met de resultaten kan gebeuren.
 

Vragen die beantwoorden aan bovenstaande criteria vat je best duidelijk samen in een e-mail. Indien je twijfelt of jouw vraag in aanmerking komt, aarzel niet en zet ze toch op mail. Samen bekijken we dan of we ermee aan de slag gaan.

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina