Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Hier vind je juridische informatie en regelgeving over het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp.

Wanneer minderjarigen of hun gezin professionele hulp krijgen, treedt het decreet rechtspositie in werking. Ouders en vertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de minderjarige moeten deze minderjarige met raad en daad bijstaan om deze rechten te laten gelden.

Hier vind je een korte inleiding (pdf-document) tot de inhoud van het decreet.
Het decreet rechtspositie roept heel wat vragen op bij hulpverleners. Deze kan je nalezen bij de meestgestelde vragen. Ook op Jeugdrecht.be staan er enkele artikels die handelen over het decreet rechtspositie.

 

Het decreet rechtspositie van de minderjarigen gaat specifiek in op een aantal grote thema's, nl.:

(de fiches komen uit de werkmap rechtspositie van de kinderrechtswinkels)


• Bekwaamheid van de minderjarige

 • Artikel 4 van het DRM erkent dat minderjarigen zelf al hun rechten, opgesomd in het decreet, zelfstandig kunnen uitoefenen. Een minderjarige vanaf 12 jaar wordt geacht handelingsbekwaam te zijn.
 • Zie fiche

 

• Belang van de minderjarige

 • In elke situatie wordt naar de beste oplossing gezocht in het belang van de minderjarige.
 • Zie fiche

 

• Recht op instemming, informatie en duidelijke communicatie

 • Minderjarigen hebben recht op kennis van alle gegevens die hem of haar betreffen. Hulpverleners moeten de informatie spontaan geven en niet wachten tot de minderjarige er zelf om vraagt.
 • Zie fiche


• Recht op inspraak en participatie

 • Participatie staat voor de actieve betrokkenheid van de minderjarigen bij zaken die hen aanbelangen. Hoe meer de minderjarige betrokken wordt, hoe beter.
 • Zie fiche


• Het dossier

 • Elke minderjarige die hulp krijgt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier. Het dossier wordt samengesteld door de hulpverlener(s) en is voor hen een werkinstrument. Het nodigt de hulpverlener uit om de minderjarige cliënt ook hierin te laten participeren.
 • Zie fiche


• Recht op bijstand

 • Een minderjarige die hulp zoekt, mag zich altijd laten bijstaan door iemand die hij vertrouwt. Een bijstandspersoon kan enkel een werknemer van de school of iemand met beroepsgeheim zijn.
 • Zie fiche


• Recht op privacy

 • Elke minderjarige heeft recht op een eigen meningsuiting, een eigen seksuele geaardheid en een ruimte om zich terug te trekken (privacy). De ouders en hulpverleners moeten altijd respect opbrengen voor het privéleven van de minderjarige.
 • Zie fiche


• Recht op een menswaardige behandeling

 • Niemand mag wreed behandeld of vernederd worden. Elke vorm van geweld is verboden. De vrijheid van de minderjarige beperken mag slechts uitzonderlijk en op bepaalde voorwaarden.
 • Zie fiche

 

Specifiek voor pleegzorg maakten we deze tekst.

Meer informatie op www.rechtspositie.be

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina