Steunpunt Jeugdhulp

Cijfergegevens

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

  • Op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn vind je steeds de meest recente cijfers over voorzieningen BJB en de door hen begeleide jongeren. Klik hier.
  • In 2007 startte het Agentschap Jongerenwelzijn in partnerschap met het Steunpunt Jeugdhulp (toen OSBJ) met de ontwikkeling van het eerste uniforme registratiesysteem voor de private voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg. BINC was geboren.
    Klik hier voor achtergrondinformatie over dit registratieproject.
     
  • Sinds 2002 verzamelt en verwerkt Steunpunt Jeugdhulp werkvormspecifieke cijfers voor de Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen (HCA). Klik hier voor een overzicht van alle cijferrapporten. 

  • Sinds 1994 schetst VRIND (Vlaamse regionale Indicatoren) aan de hand van talrijke beleids- en omgevingsindicatoren een zo volledig mogelijk beeld van de Vlaamse samenleving. Vanaf de editie VRIND 98 kan je ook de volledige publicatie opvragen in PDF-formaat. Klik hier.

 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina