Steunpunt Jeugdhulp

Over Steunpunt Jeugdhulp

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Steunpunt Jeugdhulp biedt praktijkgerichte ondersteuning aan jeugdhulpverleners en organisaties uit alle jeugdhulpsectoren.
We verzamelen, verrijken, vertalen en verspreiden praktijkervaringen, onderzoek, regelgeving, deontologie en instrumenten voor de jeugdhulp.
Samenwerking en deskundigheidsbevordering staan centraal.

Onze krijtlijnen en wat we doen lees je in onze brochure.

Missie en visie

Financiering

Jaarverslagen en rapporten

Wie is wie

Doorverwijzing

Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt hulpverleners uit de jeugdhulp en biedt dus geen rechtstreekse hulp aan ouders of jongeren. We verwijzen u graag door.


Verstuur deze pagina