Steunpunt Jeugdhulp

Mei 2008 - nr 5

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Afdrukbare versie van dit e-zine: PDF-DOCUMENT

OSBJ

JEUGDRECHT.BE

VARIA

 

Vorming mediatraining: "Hoe sta ik de pers te woord"

De OSBJ vzw organiseert een vorming mediatraining op 19 juni van 9u30 tot 16u30 in Mechelen. Deze vorming wijdt je in in de wereld van de journalistiek. Aan de hand van theorie, maar vooral de praktijk leer je op een professionele manier om te gaan met journalisten en de media.
>> Meer informatie en inschrijven

Cijfers 2006 en 2007 voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen (HCA)

In de volgende tabellen vind je de cijfers van 2006 en 2007 voor HCA.
We geven hierin het aantal verwijzingen voor:

  • Slachtoffer-daderbemiddeling, gemeenschapsdienst, leerprojecten, Hergo en ouderstage in Vlaanderen.
  • Voor Hergo en ouderstage vind je de cijfers tot 21 april 2008.

In het najaar volgen meer uitgebreide cijfernota's.
>> Ga naar de cijfergegevens
>> Meer informatie over HCA

Belgische pleegouders overhandigen een memorandum aan de politieke wereld!

Op 17 maart 2007 vond er een studiedag plaats in de lokalen van de Gezinsbond over het (gebrek aan) statuut voor pleegouders. Op basis van de verslagen werden de handen in elkaar geslagen tussen de Franstalige en Vlaamse pleegouderverenigingen: La Porte Ouverte, Vlaamse Vereniging Pleegzorg en Pleegouderpunt.
De OSBJ gaf bij dit alles zowel een juridische insteek op de studiedag, als juridische feedback bij de totstandkoming van het document.
>> Lees het memorandum

Update overzichtskaarten organisaties Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen

In 2006 maakte de OSBJ een visueel overzicht van de spreiding van Organisaties Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen. Nu 2 jaar later zijn er heel wat diensten en projecten bijgekomen. Kreeg jouw organisatie Bijzondere Jeugdzorg een uitbreiding, startten jullie een nieuw project of werd een nieuwe werking opgericht? Laat het ons weten en dan kunnen we de overzichtskaarten van de organisaties Bijzondere Jeugdzorg terug up-to-date maken.
>> Ga naar de overzichtskaarten

e-zine Jeugdrecht.be

e-zine Jeugdrecht.be april 2008 - nr 4
Nieuwe artikels
  • Nieuwe media in de leefgroep: hoe ga je ermee om?
  • Leefloon en studenten: welke studies?
Geupdated artikels
  • Studentenarbeid


In het maandelijks e-zine Jeugdrecht.be vind je duiding bij actuele wetgeving en advies over knelpunten die zich in de jeugdhulpverlening stellen. Het e-zine is GRATIS voor alle organisaties en projecten van de Bijzondere Jeugdzorg en van het Algemeen Welzijnswerk. Andere sectoren betalen 20 euro per jaar.
>> Lees meer...

Meer plaatsen in de Bijzondere Jeugdzorg

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere, gaf deze week groen licht aan een aantal uitbreidingsplaatsen in het private aanbod in de Bijzondere Jeugdzorg, aan Crisishulp aan Huis, aan projecten Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA) en aan pleegzorg. Deze inspanningen maken deel uit van het Globaal Plan Jeugdzorg dat aan de bestaande noden en evoluties in de sector een gepast antwoord moet geven.
>> Lees meer

Vraag naar vaste erkenning voor het project 'Gezinsondersteunende pleegzorg'

Op 9 mei 2008 kende de Vlaamse Regering 988.000 euro subsidie toe aan vier diensten voor het project 'Gezinsondersteunende pleegzorg'. Het gaat om vzw Opvang in Gent, vzw Kinderdienst in Brussel, vzw De Mutsaard in Antwerpen en vzw Gezinsplaatsing Sociaal Centrum in Gent.
Ook al kunnen deze diensten hierdoor weer een jaartje verder, door een louter projectmatige ondersteuning wordt niet echt blijk gegeven van een uitgebouwde visie op pleegzorg, waar ook deze flexibele ondersteuning van een gezin door een pleeggezin, met begeleiding van een dienst voor pleegzorg, een permanente plaats krijgt.
>> Lees meer

Leefgroep voor meisjes in gemeenschapsinstelling van Mol start volgende week

Er is heel wat heisa in de media en op het werkveld omtrent de komst van meisjes in de gemeenschapsinstelling van Mol. De modulaire bouw is inderdaad klaar voor ingebruikname en het team van opvoeders is aangeworven.
>> Lees meer

Studiedag: slachtoffer-daderbemiddeling en vrijwilligers. draait het vierkant of BAL 't het verder

De bemiddelingsdienst arrondissement Leuven (BAL vzw) startte drie jaar geleden met een vrijwilligerswerking. Na een uitgebreide opleiding en training bemiddelen de vrijwilligers reeds twee jaar zelfstandig tussen
minderjarige daders, hun ouders en de benadeelden. Tijd voor reflectie.
Ben je nieuwsgierig hoe het project werd uitgebouwd, welke doelstellingen we voorop stelden en wat de
eerste resultaten zijn? Wil je graag mee reflecteren hoe een vrijwilligerswerking binnen slachtoffer-daderbemiddeling er uit kan zien? Wil je mee nadenken wat de betekenis van een vrijwilligerswerking kan zijn….dan bent u van harte welkom.
>> Lees meer


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina