Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

In 1989 kwam de definitieve versie van het Internationaal Verdrag Voor de Rechten van het Kind (IVRK) tot stand.

Door de ratificatie van het verdrag in 1991 engageert ook België zich om alle regels van dat Verdrag na te leven. De gevolgen van dit engagement laten zich overal voelen waar kinderen en jongeren betrokken zijn.

Vooral sectoren die rechtstreeks met kinderen en jongeren werken, worden geconfronteerd met de bepalingen van het Verdrag.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina