Steunpunt Jeugdhulp

Methodieken

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Achtergrondinformatie

Steunpunt Jeugdhulp wil hulpverleners een overzicht bieden van verschillende methodieken die gebruikt worden in de praktijk.
Steunpunt Jeugdhulp wil geen waardering of advies geven over deze methodieken, het is eerder een kennisdeling van materiaal dat actief gebruikt wordt in de hulpverlening.

Methodieken, technieken, instrumenten moeten vooral in de juiste context en op een goede manier worden gebruikt. Bovendien is er geen eenduidigheid rond het begrip ‘methodiek’. Daarom vind je hier een eerste aanzet ter verduidelijking.

Praktijkvoorbeelden

Hier vind je verschillende praktijkvoorbeelden uit mobiele hulpverlening. Deze werden verzameld naar aanleiding van een uitwisselingsdag voor de diensten Crisishulp aan Huis (2009) en de studiedag 20 jaar Thuisbegeleiding (2010). Verder kunnen er ook methodieken gevonden worden voor Pleegzorg.

(Inter)nationaal erkende methodieken

Onderstaande methodieken worden niet gepresenteerd als 'goedgekeurd door het Steunpunt Jeugdhulp'. Het is eerder een verspreiding en kennisdeling van materiaal dat actief wordt ingezet in de jeugdhulpverlening.

Databanken


Verstuur deze pagina